Oproep politie om ‘Gossip Girl’-accounts te melden

Oproep politie om ‘Gossip Girl’-accounts te melden

Politie basisteam Pijnacker-Nootdorp doet via Facebook een oproep om zogenaamde ‘Gossip Girl’-accounts bij hun te melden. ‘Gossip Girl’-accounts zijn social media accounts waar jongeren leugens en roddels over elkaar verspreiden. Ook over docenten worden op deze manier roddels verspreid. Dit gebeurd voornamelijk via Tiktok, meldt de politie.

Schadelijke gevolgen
De accounts kunnen als pesten gezien worden, wat (nog) niet strafbaar is maar waar je wel degelijk melding van kan maken. De trend kan namelijk erg vervelende gevolgen hebben. Jongeren durven soms niet meer naar school, voelen zich buitengesloten en in het ergste geval krijgen zij te maken met suïcidale gedachten, schrijft het politieteam. Ook zouden de ‘Gossip Girl’-accounts meer naar smaad en/of laster of bedreiging kunnen neigen, wat natuurlijk wel strafbaar is.

Praat erover 
De politie roept op er met je kinderen over te praten en hen te wijzen op de gevaren en mogelijkheden. Om een melding of aangifte te doen bij de politie, bel dan 0900-8844.