Leidschendam-Voorburg gaat subsidiepotten weer zelf verdelen

Leidschendam-Voorburg gaat subsidiepotten weer zelf verdelen

De gemeente Leidschendam-Voorburg gaat vanaf nu weer zelf over de verdeling van het subsidiebudget en gaat afscheid nemen van de huidige subsidietafels. Voordat de subsidietafels werden ingevoerd konden organisaties met een initiatief subsidie aanvragen bij de gemeente door een aanvraag te doen die door een ambtenaar werd beoordeeld. Het idee van de subsidietafels leek op de tekentafel misschien leuk, maar in de uitvoering bleek dat een stuk minder goed te werken. dat blijkt ook uit een pittig evaluatierapport.

Waar ging het mis aan de tafels
Als je als organisatie subsidie wilde aanvragen na 2019, dan moest je deelnemen aan de subsidietafel. Alle organisaties aan tafel moesten vanaf dat moment samen beslissen hoe de pot met geld verdeeld zou worden. In de praktijk bleek dat nieuwkomers vaak geen kans maakten om iets van de pot te krijgen. Ook werden partijen soms zo onsympathiek behandeld dat ze afscheid namen van de tafel. Daar komt dan nog bij dat het deelnemen aan de subsidietafel betekende dat je bijna maandelijks uren kwijt was aan overleg op de tafel en de investering in uren in veel gevallen kostbaarder was dan de eventuele opbrengst van de tafel.

Nieuwe systematiek voor organisaties
Om nu tot een nieuwe subsidiesystematiek te komen, wordt er de komende maanden eerst gekeken naar de ‘sociale basis’. Wat zijn de diensten en activiteiten die inwoners nodig hebben om zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving? Deze activiteiten zouden voor een langere periode financiering kunnen krijgen, waardoor deze activiteiten voor de langere termijn uitgevoerd worden.

Startnotitie
De komende maanden wordt een startnotitie gemaakt om tot de nieuwe subsidiesystematiek te komen. In 2024 gaan we met deze startnotitie aan de slag. De huidige ‘uitvoeringsplannen’, waarin de activiteiten staan die nu subsidie krijgen, worden met een jaar verlengd, zodat maatschappelijke partners komend jaar niet met elkaar om de tafel hoeven om opnieuw te onderhandelen, en er ruimte ontstaat om mee te denken over de nieuwe systematiek. In 2025 moet de nieuwe systematiek er zijn, zodat partners dan volgens de nieuwe methode subsidie kunnen aanvragen voor hun activiteiten in de jaren daarna.