Extra aandacht voor aanpak huiselijk geweld

Extra aandacht voor aanpak huiselijk geweld

Gemeente Rijswijk heeft in de aanloop naar de Week van de Veiligeheid een raadsbijeenkomst gehouden om de aanpak van huiselijk geweld in de gemeente te bespreken. In Nederland is huiselijk geweld (inclusief seksueel geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling) de meest voorkomende vorm van geweld. Ook in Rijswijk zijn de cijfers hoog, meldt de gemeente.

Raadsbijeenkomst
Naast raadsleden en collegeleden, waren ook professionals op het gebied van huiselijk geweld aanwezig: handhavers, consulenten van de Wmo, Veilig Thuis en de politie. Daarnaast deelde een ervaringsdeskundige haar verhaal en vertelden een arts, een docent en een welzijnswerker over het herkennen van signalen van huiselijk geweld, schrijft de gemeente op haar website. ‘Het was een zeer bijzondere bijeenkomst, omdat we voor het eerst iedereen die een rol speelt in de aanpak van huiselijk geweld bij elkaar hebben gebracht. Dat leverde waardevolle inzichten op. De cijfers geven een indicatie van het probleem, maar nog belangijker is om het probleem achter de cijfers in kaart te brengen. Een bijeenkomst als deze speelt hierin een belangrijke rol,’ reageert burgemeester Huri Sahin op de bijeenkomst.

Aanpak
Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse suggesties voor een effectievere aanpak van huiselijk geweld naar voren, die werden bijgehouden in een ‘getekend verslag’ (zie afbeelding boven titel).  Bijvoorbeeld het sneller actie kunnen ondernemen door minder beleid te maken. Uit alle verhalen bleek dat je altijd íets kunt doen, al is het slechts het gesprek aangaan. “We kijken nu hoe we de bijeenkomst een vervolg kunnen geven”, zegt een initiatiefnemer, raadslid Wil van Nunen. “Want dat er behoefte is om hiermee verder te gaan werd door iedereen sterk gevoeld.”

Bij vermoedens en vragen over huiselijk geweld kunt u Veilig thuis bellen via 0800-2000