Sport in de verkiezingsprogramma’s van 2023

Sport in de verkiezingsprogramma’s van 2023

Over sport, bewegen en gezonde leefstijl staan verschillende plannen in de programma’s van de 26 politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023. Zo zijn er nieuwkomers met plannen als: iedereen tot 18 jaar gratis sporten en een nationaal programma sport en bewegen. In het algemeens er meer inhoudelijke aandacht voor de toegang tot sport en schoolzwemmen. Ook zijn er partijen die sport niet noemen in hun verkiezingsprogramma.

Sporten steeds meer op de achtergrond
Sport en bewegen wordt met de grote maatschappelijke opgaven voor Nederland en de conflicten in de wereld meer naar de achtergrond geplaatst. Het grootste binnenlandse thema  voor deze verkiezing is bestaanszekerheid. De uitdaging voor de sportsector is dan ook om de juiste toon aan te slaan om relevant te zijn.

Sportraad Rijswijk
In Rijswijk zijn er 105 sport- en beweeg aanbieders die 180 sportmogelijkheden aanbieden.De Sportraad heeft als doel voor en door inwoners van Rijswijk sport en bewegen te bevorderen door op te komen voor de belangen van sporters, sportverenigingen en andere sport en beweeg initiatieven.

 

Campagne: Sport gaat niet vanzelf
Sport gaat niet vanzelf. Politiek, kom in beweging! is de campagneslogan waarvoor een groot aantal belanghebbende partijen hebben gekozen. Deelnemers  hiervan zijn de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, Platform Ondernemende Sportaanbieders, Maatschappelijke Organisaties in de Sport, Sportkracht12, Sportbedrijven Nederland en NOC*NSF.

De boodschap van de sportsector is dat sporten niet meer vanzelfsprekend is voor veel Nederlanders en dat de sport zelf onder druk staat. Zo wordt verzocht om sport meer mee te laten doen in het onderwijs, de gezondheidszorg, bij de inrichting van de publieke ruimte en natuurbeleid

.In het overzicht: Tweede Kamerverkiezing: de sportieve politieke ambities van Kenniscentrum Sport & Bewegen kun je alle teksten met betrekking tot sport en bewegen uit de verkiezingsprogramma’s lezen.