Geen nieuwe fietsroute tussen Delft en Rotterdam

Geen nieuwe fietsroute tussen Delft en Rotterdam

Tijdens de recente vergadering van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp op 16 november 2023 heeft Bernard Minderhoud, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, zijn bezwaren geuit tegen het voorgestelde plan voor de fietsroute van Delft naar Rotterdam. Dit fietspad doorkruist een aanzienlijk deel van Leidschendam.

Bestaande routes al genoeg
Gemeentebelangen staat kritisch tegenover de voorgestelde fietspaden, waarvan zij van mening zijn dat de bestaande routes al genoeg zijn.  Daarnaast vindt de gemeente de kosten voor de aanleg van het fietspad buitensporig hoog en wilt dit geld ergens anders voor in te zetten.

Geen nut
Minderhoud benadrukte dat omwonenden ook niet het nut van de fietspaden inzagen. Ook waren de inwoners niet genoeg betrokken bij de besluitvorming en er heeft geen inspraakprocedure heeft plaatsgevonden. Inwoners werden min of meer overvallen door de plannen, wat ook werd geuit door insprekers tijdens de raadsvergadering.

Niet op de agenda
Na enig discussie besloot een meerderheid van de raadsleden aan het einde van de vergadering dat het voorstel voor de fietspaden niet op de agenda van de besluitvormende vergadering van 23 november 2023 mocht worden geplaatst. Het definitieve besluit over de fietsroute laat daarmee nog enige tijd op zich wachten.