Grote zorgen om toekomst jeugdcentrum Don Bosco Rijswijk

Grote zorgen om toekomst jeugdcentrum Don Bosco Rijswijk

De zorgen om de toekomst van Don Bosco in Rijswijk zijn nog steeds erg groot. De stichting kreeg deze zomer het bericht dat het huurcontract, dat augustus 2024 eindigt, niet wordt verlengd. Alhoewel uit alle reacties onvoorwaardelijke steun blijkt, is er helaas nog geen oplossing gevonden.

Grote zorgen om nieuwe locatie
Ook de politieke partijen van de gemeente Rijswijk hebben hun steun geuit. Tijdens een rondleiding en uitgebreid gesprek eind oktober hebben zij uitgesproken het belang van Don Bosco te zien en aangegeven zich te willen inzetten voor een oplossing.

Marlies Cuppen, leidinggevende van Don Bosco zegt het volgende: “De vraag is waar de 1000, vaak kwetsbare, kinderen heen moeten, wanneer Don Bosco geen nieuwe plek vindt. Er is geen andere plek in Rijswijk waar echt iedereen welkom is en waar kinderen zo vrij kunnen spelen. Ik hoop dat de gemeente deze ernst deelt en spoedig met potentiële locaties komt.”

Gemeente Den Haag kan geen steun bieden
De gemeente Den Haag heeft, via stadsdeel Laak, aangegeven geen steun te kunnen bieden en Don Bosco te zien als een Rijswijkse organisatie. Hiermee gaan zij voorbij aan het feit dat ruim 500 kinderen uit Den Haag, jaarlijks deelnemen aan het aanbod van Don Bosco. Hier zijn nog niet de kinderen bij opgeteld die meedoen aan de activiteiten van andere organisaties die in het jeugdcentrum zijn gevestigd, waaronder scholen, verenigingen en culturele instellingen.

Er zijn gesprekken met wethouder van Malsen (Rijswijk) en wethouder Bredemeijer (Den Haag) gepland. De tijd tikt helaas wel door, en deze onzekerheid brengt de voortgang van de activiteiten in gevaar. 

Nog veel vragen
Vanuit de gemeenschap komen vele vragen over de alternatieven voor Don Bosco. Marlies Cuppen zegt daarover: “We realiseren ons dat een plek van vergelijkbare omvang moeilijk te vinden is. Echter is een locatie met mogelijkheid tot binnen- en buitenspelen nodig om de vaak grote groepen kinderen, te kunnen verwelkomen. We hebben meerdere suggesties ontvangen, maar vooralsnog geen locatie die aan het minimum voldoet. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheden binnen en buiten Rijswijk”. 

Dat de stichting in Rijswijk blijft is dus onzeker. Het is de missie van Don Bosco om zich in te zetten voor kwetsbare jeugd en jongeren. Wanneer de gemeente Rijswijk geen locatie heeft, zal de stichting zich moeten verplaatsen buiten Rijswijk. “Zolang we maar dicht bij onze missie kunnen blijven: er zijn voor de jeugd die ons het hardst nodig hebben”, aldus Marlies.