Sint-Maartenscollege krijgt de eerste tegels voor rookvrije zone

Sint-Maartenscollege krijgt de eerste tegels voor rookvrije zone

Het Sint-Maartenscollege in Voorburg krijgt als eerste school speciale stoeptegels rondom het gebouw, die aangeven dat de omgeving een rookvrije zone. Tegelijkertijd worden stappen gezet, waardoor er bij meer scholen een rookvrije zone rond het gebouw kan worden ingesteld.

Belang van rookvrije zone
De rector bij het Sint-Maartenscollege, Ajolt Elsakkers, is erg blij met deze actie: “Als kinderen leeftijdsgenoten zien roken, kan wordt de verleiding groter om dit ook eens te proberen. Veel rokers geven aan dat ze ooit op of rond het schoolplein zijn begonnen. Daarom willen we liever niet dat scholieren in het zicht van andere leerlingen roken. Het is heel fijn dat we bij de gemeente dezelfde urgentie ervaren om dit aan te pakken en dat we nu voortvarend aan de slag gaan.”

Ook wethouder van Onderwijs, Jeffrey keus, laat weten erg blij te zijn met de tegels voor de rookvrije zone: “Het is belangrijk dat kinderen en jongeren in een gezonde omgeving opgroeien. Met deze tegels kan de school op een veilige manier aangeven dat niet alleen het schoolplein, maar ook de stoep daaromheen een rookvrije zone is.”

Meer rookvrije zones
De rookvrije zones passen bij het Gezond en Actief Leven Akkoord 2023-2026, waarmee de gemeente, GGD Haaglanden, zorgpartijen, het Rijk en sociale partners zich inzetten voor een gezonde samenleving. De tegels dienen als een uitnodiging om het gesprek over (niet) roken makkelijker te maken.Dus dit betekent dat er geen rookverbod is dat door de gemeente wordt gehandhaafd. Degene die de tegel aanvraagt is zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van rokers in die zone.

Wethouder van Zorg, Marcel Belt: “We willen dat iedereen kan opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde omgeving. Leidschendam-Voorburg heeft al verschillende rookvrije zones, bijvoorbeeld bij speeltuintjes. Er wordt een regeling gemaakt om rookvrije zones ook rondom andere scholen en maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen en sportverenigingen, mogelijk te maken.”