Extra subsidie voor duurzamere verenigingen en stichtingen

Extra subsidie voor duurzamere verenigingen en stichtingen

Om de gemeente groener en toekomstbestendiger te maken, lanceert Gemeente Leidschendam-Voorburg een ambitieus initiatief dat gericht is op het verduurzamen van lokale verenigingen en stichtingen. Het nieuwe programma, opgenomen in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2023-2026, stelt jaarlijks €15.000 beschikbaar om organisaties te stimuleren bij het nemen van stappen richting een duurzamere toekomst.

Verduurzamen in cruciaal
Wethouder Marcel Belt benadrukt het belang van deze regeling: “Verduurzamen is cruciaal voor de gezondheid van mens en dier, de leefbaarheid van onze gemeenschap en het verlagen van energiekosten. Iedereen kan hieraan bijdragen, en met deze regeling willen we verenigingen aanmoedigen om actief deel te nemen aan dit duurzame streven. Denk aan het vergroenen van eigen terreinen, aanschaffen van regentonnen, energiebesparing en het informeren van leden over duurzaam gedrag.”

Bedrag varieert op ledenaantal
De regeling staat open voor diverse verenigingen en stichtingen, waaronder sport-, wijk-, culturele-, maatschappelijke-, en scoutingsverenigingen. Organisaties die hun terreinen willen vergroenen, energie willen besparen of zich willen richten op afvalbeheer, kunnen aanspraak maken op de subsidie. Het subsidiebedrag varieert op basis van het ledenaantal van de desbetreffende organisatie. Verenigingen tot 500 leden kunnen maximaal €1.000 aanvragen, terwijl verenigingen met 1.000 leden of meer recht hebben op een maximumbedrag van €3.000.

Aanvulling
Deze subsidie vormt een aanvulling op bestaande duurzaamheidsregelingen voor het verenigingsleven. Initiatieven gericht op buurtverbetering kunnen bij Vlietwensen worden gesubsidieerd, terwijl (amateur)sportorganisaties bij het Rijk terechtkunnen voor de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA), onder andere voor activiteiten gericht op energiebesparing.

De gemeente benadrukt dat verenigingen en stichtingen voorafgaand aan de uitvoering van hun duurzame initiatieven de subsidie moeten aanvragen. Aanvragen kunnen eenvoudig worden ingediend via de website van de gemeente.