Politiek: Nieuwe gedragscode voor bestuurlijke integriteit

Politiek: Nieuwe gedragscode voor bestuurlijke integriteit

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van donderdag 7 december werd gesproken over de verantwoordelijkheid die met het politieke ambt samenhangt wordt aanvaard. Dit is vastgelegd in de ‘Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers gemeente Pijnacker-Nootdorp 2024’.

Integriteit is meer dan het naleven van wetten en regels. Het gaat vooral om het gesprek over de kenmerken van behoorlijk bestuur, zoals gelijkheid, rechtmatigheid, legitimiteit, openheid.

Bestuurlijke integriteit
Op 27 februari 2003 heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp de ‘Gedragscode voor gemeenteraadsleden Pijnacker-Nootdorp 2003’ vastgesteld. Hierin staan gedragsregels omtrent bestuurlijke integriteit opgenomen. Deze gedragscode is inmiddels ruim twintig jaar oud. Omdat de Gedragscode ruim twintig jaar oud is en er in de afgelopen jaren maatschappelijke ontwikkelingen zijn op het gebied van bestuurlijke integriteit, wordt er een nieuwe Gedragscode aan de gemeenteraad voorgelegd. Het raadsvoorstel dat donderdag besproken werd voorziet hierin.

Dunne lijn bij gebruik social media
Alle partijen zijn het eens met de nieuwe gedragscode, behalve Trots Pijnacker Nootdorp. Matthijs Feenstra noemt onder andere de dunne scheidingslijn tussen werk en privé bij gebruik van de digitale wereld/social media. De partij komt nog met een wijzigingsvoorstel voor de werkbaarheid. Deze zal aan de raad worden voorgesteld.

Gert-Jan Klapwijk van de VVD noemde als aandachtspunt de bijzondere positie van ondernemers die ook in de politiek actief zijn. Verder is hij het eens met de gedragscode.