Tijdelijke opvang voor dakloze gezinnen in Voorburg

Tijdelijke opvang voor dakloze gezinnen in Voorburg

In Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer wordt er opvang van dakloze mensen geregeld door het Dak- en Thuislozenloket van de gemeente Den Haag. Ook in Voorburg wordt er nu daklozen hulp aangeboden.

Tekort aan opvangplaatsen
In Den Haag worden dakloze mensen opgevangen, en alleen al in 2023 hebben 450 gezinnen de weg naar het Dak- en Thuislozenloket gevonden. Op dit moment is er echter een tekort aan opvangplaatsen in Den Haag. Om deze reden heeft de gemeente Den Haag afspraken gemaakt met het Holiday Inn hotel in Voorburg. Dit hotel biedt tijdelijke huisvesting aan maximaal 25 gezinnen tot eind januari. Het betreft hier eenoudergezinnen met 1-3 kinderen die de Nederlandse nationaliteit hebben.

Meerdere gemeentes
Niet alleen de gemeente Leidschendam-Voorburg, maar ook de gemeenten Rijswijk en Zoetermeer zijn ingeschakeld om te helpen. Ook daar zijn nu dakloze mensen in hotels ondergebracht. Samenwerking tussen gemeenten zorgt ervoor dat er meer mensen geholpen kunnen worden in moeilijke tijden.