Rijswijk bouwt aan toekomst met uitbreiding woning- en zorgaanbod

Rijswijk bouwt aan toekomst met uitbreiding woning- en zorgaanbod

De Gemeente Rijswijk en woningcorporaties Vidomes, Rijswijk Wonen en Habion hebben deze week de handen ineengeslagen door de lokale prestatieafspraken te ondertekenen. Een cruciale stap om de groeiende vraag naar betaalbare woningen in te vullen en de bestaanszekerheid van de inwoners te waarborgen.

5-sporenplan
Met de huidige druk op de woningmarkt, vooral binnen het sociale segment met inkomens tot €48.625,-, is het van essentieel belang om concrete plannen te hebben. De Gemeente Rijswijk heeft daarom haar “5-sporenplan” geïntegreerd in de prestatieafspraken. Dit plan is gericht op de bouw van meer sociale woningen in de komende jaren, met als doel om 30% van het woningaanbod in dit segment te behouden.

Zorg voor ouderen
Een opvallende toevoeging aan het Rijswijkse vastgoedlandschap is woningcorporatie Habion, die zich specialiseert in wonen met zorg voor ouderen. In lijn met de groeiende vraag naar dergelijke voorzieningen, heeft Habion aangegeven hun ambitie in Rijswijk te verhogen. Dit betekent meer zorgwoningen voor ouderen, wat een welkome aanvulling is op het woonzorgbeleid van de gemeente, onder leiding van Larissa Bentvelzen.

Bijeenkomst
Een bijeenkomst deze week bracht diverse stakeholders samen, waaronder woningcorporaties, raadsleden, huurdersorganisaties, culturele instellingen en het college. Terugblikkend op een jaar vol succesvolle mijlpalen op het gebied van volkshuisvesting, van grootschalige woningprojecten tot duurzaamheidsinitiatieven, werd ook vooruitgekeken naar 2024. De focus ligt op het waarmaken van ambitieuze doelen, zoals beschreven in nieuwjaarsspeeches die een positieve toon zetten voor het komende jaar.

De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe wijkcentrum in Te Werve van Welzijn Rijswijk, waar alle deelnemers niet alleen constructieve gesprekken voerden maar ook werden verwend met uitstekende verzorging.

Comfortabel en warm huis voor iedereen
Al met al belooft het een veelbelovende periode te worden voor Rijswijk en haar inwoners. Het streven is om voor iedereen een comfortabel en warm thuis te realiseren. Met de vastgelegde plannen en het enthousiasme van alle betrokken partijen, lijkt de toekomst van het wonen in Rijswijk er rooskleurig uit te zien.