Vrijheid in beeld in Wijkcentrum Stervoorde

Vrijheid in beeld in Wijkcentrum Stervoorde

Onder het thema ‘Vrijheid in Beeld’ hebben de inwoners van Rijswijk de afgelopen weken intensief gewerkt aan een kunsttentoonstelling die de essentie van vrijheid verkent. De feestelijke opening van deze expositie vond plaats op woensdagavond 13 december in Wijkcentrum Stervoorde, waar wethouder Mark Wit de officiële handeling verrichtte.

Wat betekent vrijheid
De deelnemers aan deze expositie hebben zich op een ontdekkingsreis begeven om hun eigen interpretatie van vrijheid te verkennen. Ze nodigden bezoekers uit om eveneens na te denken over wat vrijheid voor eenieder betekent. Tijdens deze avond kregen mensen ruimschoots de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan met de kunstenaars.

Rekening houden met elkaar
De kern van vrijheid ligt in het vermogen om te zeggen en te doen wat men wil, zonder belemmeringen. Vrijheid is een universeel concept dat door alle tijden en op alle plaatsen resoneert. “We beschouwen vrijheid als iets van groot belang, wat het meteen interessant maakt. Vrijheid betekent echter niet dat men onbeperkt kan doen wat men wil; het kan alleen bestaan als men ook rekening houdt met de vrijheid van anderen. In dit spanningsveld hebben de kunstenaars het afgelopen jaar gezocht naar de diepere betekenis van het woord vrijheid,” aldus de makers.

Onder de deelnemers bevonden zich onder andere nieuwkomers uit Rijswijk, de groep van Almaz van Welzijn Rijswijk, en de Handwerkgroep Dol op Wol, maar ook Trias, Centrum voor de Kunsten en Welzijn.

Wethouder wil brug slaan
Mark Wit, de wethouder die de opening verzorgde, benadrukte het belang van persoonlijke vrijheid, die wordt beïnvloed door factoren als geboorteplaats en geaardheid. De strijd voor persoonlijke vrijheid komt duidelijk naar voren in de kunstwerken en wordt eveneens weerspiegeld in de gesprekken met de kunstenaars. “Ik hoop dat we door deze gesprekken de brug kunnen slaan naar een gedeelde vrijheid.” voegde hij toe. Tijdens de opening nam hij ruimschoots de tijd om te luisteren naar de verhalen achter de kunstwerken en de beweegredenen van de deelnemers.