College Pijnacker-Nootdorp verlengt samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur

College Pijnacker-Nootdorp verlengt samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het college van Pijnacker-Nootdorp heeft onlangs besloten de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur met drie jaar te verlengen. De samenwerkingsovereenkomst werd op 20 december getekend door wethouder Marieke van Bijnen en vice-voorzitter Jan Waaijer van het Jeugdfonds Zuid-Holland, in theater CulturA & Zo.

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een cruciale speler in het ondersteunen van kinderen en jongeren uit gezinnen met beperkte financiële middelen. Het fonds maakt het mogelijk voor deze jongeren om deel te nemen aan sportieve en creatieve activiteiten. Door het betalen van contributies, lesgeld en in sommige gevallen zelfs benodigdheden zoals sportkleding en dansschoenen, zorgt het Jeugdfonds ervoor dat financiële beperkingen geen obstakel vormen voor de ontwikkeling van deze jeugd.

Waardevolle samenwerking
De samenwerking tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp en het Jeugdfonds wordt mede gefinancierd door een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Het college erkent de waarde van deze samenwerking en heeft daarom unaniem besloten deze te verlengen. Hierdoor kunnen nog meer kinderen en jongeren in de regio deelnemen aan activiteiten die anders wellicht buiten hun bereik zouden liggen.

Waarom is het nodig?
Maar waarom is het Jeugdfonds Sport & Cultuur eigenlijk zo nodig? Hoewel Nederland bekendstaat als een van de welvarendste landen ter wereld, groeien meer dan 272.000 kinderen op in gezinnen die moeten rondkomen van een bestaansminimum. Dit betekent dat maar liefst 1 op de 11 kinderen niet dezelfde kansen krijgt als hun leeftijdsgenootjes. Het Jeugdfonds streeft ernaar om deze kloof te overbruggen door kinderen en jongeren de mogelijkheid te bieden zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen door deelname aan sport en cultuur.

Veel positieve kanten
Het belang van sport en cultuur in de ontwikkeling van een kind kan niet genoeg benadrukt worden. Niet alleen draagt het bij aan de fysieke gezondheid, maar het heeft ook positieve effecten op het mentale welzijn en de sociale vaardigheden van een kind.

Op dit moment maken meer dan 250 kinderen in Pijnacker-Nootdorp gebruik van activiteiten die worden ondersteund door het Jeugdfonds Sport & Cultuur.