Gemeente en Stichting Duivenvoorde onderzoeken bouw extra woningen

Gemeente en Stichting Duivenvoorde onderzoeken bouw extra woningen

Op woensdag 20 december hebben wethouder wonen Bianca Bremer en directeur Martin Peeringa van Stichting Duivenvoorde een intentieovereenkomst ondertekend om het komende jaar de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw van extra seniorenwoningen op het huidige terrein van de Stichting. Daarnaast zal er gekeken worden naar verbeteringen in de inrichting van de openbare ruimte. Deze stap is van groot belang gezien het groeiende tekort aan betaalbare woningen voor doorstroming van jonge gezinnen in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

“Betere doorstroming op de woningmarkt”
Wethouder Bianca Bremer benadrukte het belang van dit onderzoek en het bredere perspectief ervan. “In onze gemeente is een groot tekort aan betaalbare woningen voor doorstroming van jonge gezinnen. Daarom ben ik blij dat er nu ook gekeken wordt naar een oudere doelgroep waarvan er steeds meer wonen in onze gemeente. Dat zorgt voor een betere doorstroming op de woningmarkt waardoor er ook weer woningen vrij komen voor andere doelgroepen.”

Optimalisatie van openbare ruimte
Het onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de haalbaarheid van het vervangen van een blok van 18 woningen en 7 garageboxen door 125 nieuwbouwwoningen. De gemeente is optimistisch over de kans van slagen van deze herontwikkeling. Tegelijkertijd wordt aandacht besteed aan de optimalisatie van de openbare ruimte en parkeervoorzieningen.

“Woningen die aansluiten bij woon-en zorgwensen”
Directeur Martin Peeringa van Stichting Duivenvoorde benadrukte het belang van woningen die aansluiten bij de huidige en toekomstige woon- en zorgwensen. Hij voegde eraan toe: “We willen niet alleen nieuwe woningen bouwen, maar ook woningen die aansluiten bij de huidige en toekomstige woon- en zorgwensen. Daarbij zullen we aanhaken op de bestaande sociale infrastructuur en de warme traditie van Duivenvoorde.”

Veel vragen bewoners
Om ervoor te zorgen dat de belangen en behoeften van bewoners en de lokale gemeenschap worden meegenomen, zijn de gemeente en Stichting Duivenvoorde gestart met een participatietraject. Op 12 december vond de eerste inloopbijeenkomst plaats, waar bewoners hun wensen, ideeën en zorgen konden delen. De bijeenkomst trok veel belangstelling, waarbij bewoners positieve reacties gaven maar ook hun zorgen uitten over zaken als toekomstig parkeren en bouwvolumes.

De volgende bijeenkomst staat gepland in april van volgend jaar.