Bredere uitrol Mobiele Milieustraat in Pijnacker-Nootdorp bevordert duurzaam afvalbeheer

Bredere uitrol Mobiele Milieustraat in Pijnacker-Nootdorp bevordert duurzaam afvalbeheer

Op initiatief van Eerlijk Alternatief heeft de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp enige tijd geleden besloten om vanaf januari 2024 een Mobiele Milieustraat te introduceren in Pijnacker en Nootdorp. Recentelijk is deze ambitie uitgebreid naar Delfgauw door een verzoek dat werd ingediend door Damien van Herk van Eerlijk Alternatief, die tijdens de raadsvergadering van 21 december jl. met steun van de gehele raad werd aangenomen.

Wat is een Mobiele Milieustraat?
Een Mobiele Milieustraat is een verplaatsbare marktwagen waar inwoners kleine voorwerpen kunnen inleveren die normaal gesproken naar de vaste Milieustraat gebracht moeten worden. Denk hierbij aan apparaten zoals een oud tosti-ijzer, een airfryer, een oude vaas of een plastic fotolijstje. Damien van Herk legt uit: “De Mobiele Milieustraat maakt het mogelijk om dergelijke spullen op een laagdrempelige manier in te leveren, waardoor ze niet in het restafval belanden. Jaarlijks kost het de gemeenschap veel geld wanneer deze items in het restafval of andere afvalstromen (GFT, PMD of Papierbak) terechtkomen, waardoor de juiste verwerking van ons afval bemoeilijkt wordt.”

Afkeur verminderen
Door de invoering en nu de bredere uitrol van de Mobiele Milieustraat hoopt de gemeenteraad meer controle te krijgen over de afvalstromen die momenteel nog te vaak vervuild raken. Kosten die gepaard gaan met afkeuring van afvalstromen dragen bij aan hoge afvalverwerkingskosten. Deze kosten worden uiteindelijk doorberekend aan de inwoners via de afvalstoffenheffing. “Veel inwoners doen al hun best om afval te scheiden, maar helaas zien we nog te vaak problemen, met name in de ondergrondse containers. We hopen dat de maandelijkse Mobiele Milieustraat in Pijnacker, Nootdorp en nu ook Delfgauw zal bijdragen aan een vermindering van afgekeurd afval. Als afvalstromen beter gescheiden worden, kan dit leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en wellicht een verlaging van de afvalstoffenheffing,” voegt Van Herk toe.

Grootste vervuiler in Pijnacker-Nootdorp
Uit recente onderzoeken blijkt dat vooral ondergrondse containers de grootste bron van afkeuring zijn. Daarom heeft de gemeenteraad in samenwerking met het college een actieplan opgesteld en verschillende pilots in werking gesteld vanaf 2024. Uit dezelfde cijfers blijkt dat het percentage GFT-afval in het restafval nog steeds te hoog is. Als GFT-afval, dat doorgaans zwaarder is, in het restafval belandt, wordt het met het restafval verbrand, wat extra kosten met zich meebrengt. Deze ontwikkeling, geïnitieerd door Eerlijk Alternatief, streeft naar minder afkeuringen en kan mogelijk besparingen opleveren voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp.

Wanneer en waar is de Mobiele Milieustraat te zien?
Een schema met de dagen en locaties van de Mobiele Milieustraat is beschikbaar op de website van Avalex. De officiële opening staat gepland op 17 januari. De planning voor Delfgauw is nog niet opgenomen, maar meer informatie is te vinden op de website van Avalex.