Groot onderhoud van bomen in 2024

Groot onderhoud van bomen in 2024

Op 2 januari 2024 gaat in Rijswijk een omvangrijk onderhoudsproject van start, gericht op de bomen in de gemeente. Dit initiatief omvat het verwijderen van bomen die ziek, dood of van lage kwaliteit zijn. In totaal worden 373 bomen onderworpen aan dit onderhoud, met als doel ze te vervangen door nieuwe exemplaren. Naar verwachting zal het project rond april 2024 worden afgerond, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Onderhoud essentieel
De gemeente Rijswijk beheert in totaal ongeveer 35.000 bomen langs straten, in parken en plantsoenen. Groot onderhoud aan deze bomen is essentieel om ze gezond en veilig te houden. Ziektes zoals essentaksterfte en de kastanjebloedingsziekte hebben een aanzienlijk aantal bomen aangetast, waarvan sommige niet meer te herstellen zijn. Bovendien sterven er bomen om verschillende andere redenen.

Werkzaamheden en planning
Op 2 januari 2024 zullen de aannemers Weijtmans, Den Boer en VDBH beginnen met de werkzaamheden. De bomen worden eerst gekapt, gevolgd door het verwijderen van de wortels. Vervolgens wordt er een nieuwe groeiplaats gecreëerd voor de nieuwe bomen, die ten slotte worden geplant. De uitvoering van de werkzaamheden is echter afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij vorst of overmatige regenval is het niet mogelijk om te werken.

Nieuwe bomen en uitdagingen
De gekapte bomen worden zoveel mogelijk vervangen door nieuwe exemplaren. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Soms wordt een straat binnen enkele jaren volledig heringericht, waardoor nieuwe bomen geen kans krijgen om te groeien. In dergelijke situaties wordt het planten van nieuwe bomen uitgesteld. Ook kunnen te veel kabels en leidingen ondergronds het planten van bomen bemoeilijken, waardoor alternatieve locaties worden gezocht.

Kapvergunning en overzichtskaart
Voor het verwijderen van zieke en dode bomen, bomen met een stamdiameter kleiner dan 15 centimeter en bomen in park- en bosgebieden is geen kapvergunning vereist. Slechts voor 66 bomen was een kapvergunning nodig, welke reeds is verleend. Een overzicht van alle bomen is beschikbaar op een interactieve kaart via de gemeentewebsite.

Belang van bomen voor rijswijk
Bomen vormen een cruciaal onderdeel van Rijswijk, waarbij ze parken, ecologische gebieden, en wijken met elkaar verbinden. Ze dragen bij aan de aangename sfeer in straten en zorgen voor verkoeling. Bovendien zijn bomen gunstig voor de gezondheid van zowel mens als dier. De gemeente geeft aan trots op haat bomen te zijn en spant zich in om ze goed te verzorgen, met als hoofddoel ze gezond en veilig te houden.