Hoe gaat de toekomst van de Marimbahal eruit zien ?

Hoe gaat de toekomst van de Marimbahal eruit zien ?

Bij de opening van sportcomplex de Altis zijn zowel de Marimbahal als de Van Zwedenzaal verruild. De Van Zwedenzaal is inmiddels gesloopt, maar de toekomstplannen voor de Marimbahal zijn nog onduidelijk.

Muziekbuurt denkt mee
Alle mogelijke scenario’s liggen open: wordt de Marimbahal gesloopt, komt er een nieuwe hal, wordt het omgevormd tot een buurthuis, nieuwbouwwoningen, of wellicht een ontmoetingsplek? De definitieve besluitvorming over de Marimbahal is nog volop in ontwikkeling. Wat de politieke partij Wij.Rijswijk betreft, bepaalt de Muziekbuurt de toekomst van dit gebouw en het hart van de buurt.
“Wijkbewoners weten vaak beter wat er nodig is in hun wijk of buurt. De wijk kent een grote verscheidenheid aan inwoners van alle culturen, leeftijdsgroepen en afkomsten. Het Waldhoornplein is altijd een gebied geweest dat de buurt verbindt door de winkels, de sociale functie van het gebouw van Rijswijk Wonen en de sporthal”, vertelt  raadslid van Wij. Rijswijk, Tinus Kaffa.

Centrale plek in de buurt
Aan het begin van vorig jaar heeft Wij.Rijswijk een motie voorgesteld en is deze door de gemeenteraad aangenomen met betrekking tot de Marimbahal. De motie omvatte de opdracht om vier verschillende scenario’s uit te werken.

“Een bruisend ‘wijkcentrum’ valt weg. We hopen op een stukje reuring en levendigheid in de wijk terug te krijgen met de nieuwe plannen op de locatie van de Marimbahal,” zegt Stefan Boom, wijkvertegenwoordiger van de Muziekbuurt. “De wijk heeft een plek nodig om samen te komen. Enkel het toevoegen van huizen zou een doodzonde zijn voor deze mooie wijk.”
Om die reden heeft Wij. Rijswijk een enquête opgezet en van de antwoorden wordt er een inventarisatie gemaakt. Aan de hand daarvan gaat Wij. Rijswijk een positie bepalen in de gemeenteraad. Belangrijk voor Muziekbuurt is dat er een buurtruimte komt waar bewoners kunnen samen komen.

Om de enquête in te vullen kun je op Toekomst Marimbahal kijken.