Hoogleraar Godfried Engbersen deelt inzichten voor nieuw minimabeleid

Hoogleraar Godfried Engbersen deelt inzichten voor nieuw minimabeleid

Op dinsdag 9 januari 2024 zal hoogleraar Godfried Engbersen tijdens de beeldvormende raad zijn expertise delen over het minimabeleid in Leidschendam-Voorburg. Deze bijdrage staat in het teken van de voortgang in de ontwikkeling van het nieuwe beleid, waarbij de focus ligt op het ondersteunen van inwoners met een laag inkomen.

Intensief overleg
De gemeente heeft de afgelopen maanden intensief overleg gevoerd met verschillende belanghebbenden om de behoeften en vereisten van het nieuwe beleid in kaart te brengen.

Engbersen zijn aanwezigheid sluit aan bij eerdere activiteiten die zijn uitgevoerd om het minimabeleid te verbeteren. De Rekenkamercommissie heeft het bestaande beleid geëvalueerd, en er heeft een interne evaluatie plaatsgevonden om de ervaringen van inwoners te peilen.

Onderzoek naar sociaal minimum
Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie en voorzitter van de commissie Sociaal Minimum, zal tijdens de beeldvormende raad zijn inzichten delen. Deze commissie, ingesteld door het kabinet, heeft afgelopen zomer een onderzoek gepresenteerd naar wat mensen minimaal nodig hebben om te kunnen leven en participeren in de samenleving. Het onderzoek betrekt ook de gemeentelijke minimaregelingen. Engbersen zal tijdens de raad de aanwezigen meenemen in de conclusies van dit onderzoek en bespreken wat hiervan kan worden geleerd.

Op weg naar nieuw minimabeleid
De beeldvormende raad is een cruciale stap op weg naar een nieuw minimabeleid. Wethouder Philip van Veller benadrukt de urgentie vanwege de stijgende energieprijzen en toenemende kosten van levensonderhoud, waardoor een grotere groep inwoners moeite heeft om financieel rond te komen. Hij geeft aan dat armoede ernstige problemen kan veroorzaken, zoals stress, eenzaamheid, slechtere gezondheid, en negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. Het doel van het nieuwe minimabeleid is om mensen met een laag inkomen zo effectief mogelijk te ondersteunen.

Besluit in september
De gemeente Leidschendam-Voorburg is de afgelopen tijd actief geweest in het betrekken van diverse belanghebbenden, en deze inspanningen zullen doorgaan. Gesprekken met maatschappelijke organisaties, consulenten en inwoners zullen plaatsvinden om de benodigde input te verzamelen. Op basis van deze gesprekken en een evaluatie van het huidige minimabeleid, zal een koersnotitie worden opgesteld met mogelijke richtingen voor het nieuwe beleid. De bedoeling is om dit nieuwe minimabeleid voor de zomer aan de gemeenteraad voor te leggen, met een verwachte besluitvorming in september.

De beeldvormende raad vindt plaats op dinsdag 9 januari 2024, van 19:00 tot 20:30 uur in de Raadzaal van Huize Swaensteyn aan de Herenstraat 72-74 in Voorburg. De vergadering is ook online te volgen via www.lv.nl.