Gemeente bevordert biodiversiteit met minder frequent maaien van gazons

Gemeente bevordert biodiversiteit met minder frequent maaien van gazons

Vanaf 2024 heeft de gemeente besloten om haar benadering van het maaien van de gazons te veranderen. In plaats van wekelijks, worden de gazons nu slechts eenmaal per maand gemaaid. Bovendien wordt het gras minder kort gemaaid, waardoor bloemen en insecten meer ruimte krijgen. Deze strategie is gericht op het stimuleren van biodiversiteit, waarbij het behoud van netheid niet langer het primaire doel is.

“Betere biodiversiteit”
Marcel Belt, wethouder Groen, legt uit: “Tot nu toe was ons maaibeheer gericht op netheid. Gazons werden kort gehouden, waardoor er maar weinig bloemen en insecten te vinden waren. In tegenstelling tot bermen langs wegen in ons buitengebied, waar extensief maaien juist resulteert in een overvloed aan planten, bloemen en insecten. Door ook in de rest van de gemeente minder te maaien, zorgen we voor een betere biodiversiteit.”

Voordelen van minder maaien
Het verminderen van de maaiactiviteiten komt ten goede aan wilde planten en insecten. Wilde planten krijgen nu meer kans om te groeien, wat op zijn beurt een toename van insecten aantrekt. Een grotere populatie insecten heeft weer positieve effecten op de vogels en andere dieren in de omgeving. Daarnaast leidt minder frequent maaien tot minder verdichting van de grond, waardoor het bodemleven, inclusief wormen, insecten en andere kleine dieren, beter kan gedijen. Een gezonder bodemleven resulteert in meer voedingsstoffen en een verbeterde bodemstructuur, wat op zijn beurt gunstig is voor bomen.

Op bepaalde locaties heeft de gemeente al eerder ingezet op minder maaien en zijn gazons omgevormd naar extensieve gazons, zoals in de middenbermen van de Johan Sebastiaan Bachlaan in Leidschendam, ter hoogte van het stadskantoor.

Netheid niet meer belangrijkste
Sommige gazonstukken worden omgevormd naar bloemrijk grasland en zullen slechts een- of tweemaal per jaar gemaaid worden. Het nieuwe maaibeheer draait niet langer om netheid, maar om het bevorderen van biodiversiteit.

Speelveldjes worden wel vaak gemaaid
Kleinere stukjes gazon zonder duidelijke functie en gazons op taluds worden omgevormd naar extensief gazonbeheer of bloemrijk grasland. Daarentegen krijgen gazonstukken die gebruikt worden om op te spelen of te voetballen wel regelmatig een maaibeurt, om ervoor te zorgen dat kinderen er veilig kunnen blijven spelen. Ook wordt er rekening gehouden met verkeersveiligheid, bijvoorbeeld bij oversteekpunten.