CDA: Verbetering noodzakelijk in leerlingenvervoer Leidschendam-Voorburg

CDA: Verbetering noodzakelijk in leerlingenvervoer Leidschendam-Voorburg

Tijdens de commissievergadering op 18 december heeft het CDA zijn bezorgdheid geuit over de problemen in het leerlingenvervoer in Leidschendam-Voorburg. De partij beschouwt deze problemen als onacceptabel en dringt aan op snelle verbeteringen.

Concrete acties noodzakelijk
In reactie op de zorgen van het CDA heeft het college diezelfde week de Raad geïnformeerd over nieuwe afspraken met de vervoerder. Hoewel het CDA blij is met deze stappen, benadrukt het de noodzaak van concrete acties.

Jorrit Koster, CDA-commissielid, benadrukt het belang van resultaat: “Niet de woorden tellen, maar vooral de daden. De komende weken zal blijken of we een wezenlijke verbetering zien.”

Afspraken
De gemaakte afspraken omvatten onder andere het opleggen van een boete aan vervoerder Noot vanwege slechte dienstverlening, het overdragen van 10% van de ritten aan een andere vervoerder, wekelijkse voortgangsrapportages, en beloftes met betrekking tot verbeterde communicatie met ouders en jongeren die afhankelijk zijn van het leerlingenvervoer.

“Gemeente moet zich verplicht voelen dit op te lossen”
Voor het CDA zijn deze afspraken een eerste stap. Jorrit Koster licht toe: “Wij hopen dan ook van harte dat ouders en jongeren en de gemeente snel zien dat er verbetering is. Maar laat ook duidelijk zijn, voor het CDA geldt: is er geen spoedige verbetering, dan volgen snel extra maatregelen. De gemeente moet zich verplicht voelen dit probleem voor deze gezinnen op te lossen.”

In een brief aan de gemeenteraad heeft het college extra toezeggingen gedaan, waaronder het opzetten van structureel overleg met ouders. Het CDA is verheugd dat haar voorstel voor een ouderpanel nu tot uitvoering komt.

“Verhalen hemelschrijnend”
“De verhalen van ouders die te kampen hebben met leerlingenvervoer dat te laat komt of niet goed communiceert zijn hemelschrijnend. Het creëert onnodige stress bij ouders en kinderen. Het is belangrijk dat de gemeente in constant contact met hen is, zodat hun ervaring centraal komt te staan,” aldus Koster.

Vervolgstappen
Het CDA zal de komende tijd blijven monitoren of er wezenlijke verbeteringen plaatsvinden in het leerlingenvervoer. De partij roept het College op om de raad hierover op de hoogte te houden en doet een beroep op ouders om contact op te nemen als zij geen verbeteringen zien.

“Als deze afspraken niet voldoende blijken te zijn, dan moeten we met elkaar om tafel om vervolgstappen te bespreken. Wij moeten alles wat mogelijk is inzetten om ouders en vooral hun kinderen (soms letterlijk) niet in de kou te laten staan,” concludeert Koster.