Duurzame bibliotheek op Fluitpolderplein 12 Krijgt groen licht

Duurzame bibliotheek op Fluitpolderplein 12 Krijgt groen licht

D66 in Leidschendam-Voorburg heeft zich de afgelopen vier jaar ingezet voor een moderne bibliotheek op het Fluitpolderplein 12. De gemeenteraad heeft ingestemd met investeringen voor de transformatie tot een maatschappelijke ontmoetingsplek. Raadslid Bos D66: “D66 pleit voor een snelle uitvoering van de duurzame verbouwing van het pand. Wij vinden het erg belangrijk dat bij die verbouwing rekening wordt gehouden met inwoners met een beperking bijvoorbeeld visuele beperking of mensen die slecht ter been zijn.

Een mislukte verhuizing
Vier jaar geleden wilde het vorige college de bibliotheek aan het Fluitpolderplein 5 in Leidschendam verplaatsen naar het Veurtheater aan de Damlaan. Dit leidde tot protest van inwoners, omdat de bibliotheek voor hen essentieel was. Ouders met kinderen vonden de Damlaan te ver en onveilig vanwege drukke wegen, waardoor ze mogelijk niet meer zouden komen. D66 heeft zich ingezet voor alternatieve locaties en betrok gebruikers bij het zoekproces. Raadslid Bos is positief over de participatie: “Er is echt naar de gebruikers geluisterd en hun input is verwerkt.”

Belangrijk
Het PISA-onderzoek benadrukt het belang van bibliotheken vanwege de achteruitgang van leesvaardigheid. Ongeveer 7 procent van de inwoners heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. D66 pleit voor de aanpak van laaggeletterdheid en ziet de nabijheid van een wijkbibliotheek als cruciaal.

Duurzaamheid
D66 streeft naar een duurzaam bibliotheekgebouw, passend bij het beleid voor energieneutraal vastgoed. Het verduurzamen van het slecht geïsoleerde pand op Fluitpolderplein 12 zal zich op lange termijn terugbetalen. D66 ziet ook kansen in het direct meeverbouwen van het aangrenzende Fluitpolder 10 voor verhuur aan maatschappelijke organisaties.