Cameratoezicht stationsgebied verlengd

Cameratoezicht stationsgebied verlengd

Het cameratoezicht in het stationsgebied van Rijswijk krijgt een verlenging van een jaar tot medio januari 2025, zo heeft burgemeester Huri Sahin besloten na overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. De verlenging komt na een succesvolle eerste zes maanden, waarin het aantal geregistreerde incidenten significant is afgenomen.

Meerdere veiligheidsmaatregelen
In hoeverre de daling is toe te schrijven aan de aanwezigheid van de camera’s is op dit moment nog niet aan te tonen, want in het gebied zijn veel verschillende veiligheidsmaatregelen van kracht.

Hoop dat aantal incidenten afneemt
“Maar we kunnen wel nu al stellen dat het complete maatregelenpakket werkt. En dat de preventieve werking van de camera’s een positief effect heeft op de omgeving. Daarom heb ik besloten om de camera’s nog een jaar te laten hangen, in de hoop dat het aantal incidenten nog verder afneemt”, zegt Sahin.

Camera’s sinds de zomer
In de zomer van het afgelopen jaar werd het cameratoezicht ingevoerd als aanvullende maatregel, na verschillende incidenten en meldingen van overlast in het gebied. Dit gebeurde ondanks eerdere ingrepen, waaronder extra politie- en handhavingssurveillance, het vergroten van de meldingsbereidheid onder ondernemers, en intensievere samenwerking met partners zoals Welzijn Rijswijk, de NS en omliggende scholen.

Daling in incidenten
De evaluatie van het afgelopen half jaar toont een daling in geregistreerde incidenten. Voor het cameratoezicht (juni 2022 tot juni 2023) werden 387 incidenten geregistreerd, variërend van fietsendiefstal tot vandalisme. Sinds de camera’s actief zijn, zijn slechts 83 incidenten geregistreerd. Hoewel het exacte effect van het cameratoezicht nog nader onderzocht wordt, wordt het als onderdeel van het gehele maatregelenpakket als succesvol beschouwd.

24/7 live meekijken
Met meerdere camera’s die het gebied bestrijken, kan de politie 24/7 live meekijken. De beelden kunnen indien nodig ook achteraf worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden en bewijsvoering. Periodiek wordt geëvalueerd of het cameratoezicht nog noodzakelijk is, zoals vastgelegd in de Rijswijkse APV.