Fusie van RK Federatie Vlietstreek tot Parochie HH. Maria en Jozef

Fusie van RK Federatie Vlietstreek tot Parochie HH. Maria en Jozef

Met het aanbreken van het nieuwe jaar, hebben de rooms-katholiek gemeenschappen van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, en delen van Den Haag een significante stap gezet in hun kerkelijke samenwerking. De drie parochies, H. Bonifatius, Sint Maarten en Trinitas, die voorheen gezamenlijk de RK Federatie Vlietstreek vormden, zijn nu samengevoegd tot één parochie met de naam HH. Maria en Jozef.

Individuele namen blijven ongewijzigd
De verse parochie, HH. Maria en Jozef, heeft vier kerklocaties: de HH. Benedictus en Bernadettekerk en de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk, de Sint Martinuskerk in Voorburg en de HH. Petrus en Pauluskerk in Leidschendam. Belangrijk is dat de individuele namen van de kerken ongewijzigd blijven. Lokale secretariaten blijven open en operationeel bij deze kerkgelegenheden.

Viering op 3 februari
Om dit moment van eenheid te vieren, nodigt het parochiebestuur iedereen uit om de feestelijke oprichting van de parochie HH. Maria en Jozef bij te wonen. Op zaterdag 3 februari 2024 zal monseigneur J.H.J. van den Hende, bisschop van Rotterdam, een pontificale viering leiden om 16:30 uur in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg.

Tijdens deze viering zal priester Arno Aardoom worden gepresenteerd als de nieuw benoemde parochie-vicaris en lid van het pastoraal team. Hij volgt kapelaan Daan Huntjens op.