De winnaars van de vrijwilligersprijzen zijn bekend

De winnaars van de vrijwilligersprijzen zijn bekend

Er zijn in Rijswijk veel vrijwilligers. Om hen in het zonnetje te zetten, reikt gemeente Rijswijk elk jaar de vrijwilligersprijzen uit. Dit zijn prijzen voor Rijswijkers die vrijwillig iets voor een ander of de stad doen. De winnaars van de vrijwilligersprijzen van het afgelopen jaar, 2023, zijn vanavond bekend gemaakt tijdens een feestelijke prijsuitreiking.

De vier winnaars
Er waren meerdere kanshebbers voor de Vrijwilligersprijzen. Deze waren verdeeld over vier categorieën: vrijwilligers individueel jonger dan 25 jaar, vrijwilligers individueel ouder dan 25 jaar, vrijwilligersgroepen en bijzondere initiatieven. De winnaars van de Vrijwilligersprijzen 2023 zijn:

Vrijwilligers individueel jonger dan 25 jaar : Niels van Mosel, vrijwilliger bij Zwembad De Put
Niels is al van jongs af aan betrokken bij het zwembad De Put en vervult diverse taken. Hij heeft met het 100-jarig jubileum van het zwembad diverse activiteiten georganiseerd en vorig jaar een crowdfunding opgezet ten behoeve van groot onderhoud. Dat leverde veel geld op. Niels wil in de toekomst toetreden tot het bestuur om er zo mede voor te gaan zorgen dat Zwembad De Put voor alle jonge en oude (re) Rijswijkers kan worden behouden. Hij is een grote steun voor de andere vrijwilligers en een onmisbare kracht voor het zwembad.

Vrijwilligers individueel ouder dan 25 jaar: Yvonne de Blij, vrijwilliger bij speeltuin Buvelio
Yvonne is al meer dan 20 jaar actief om de speeltuin Buvelio mooi en veilig te houden. Yvonne levert een belangrijke bijdrage aan de verenging. Haar betrokkenheid is er groot: de speeltuin is een deel van haar leven geworden. Yvonne is toezichthouder en bemant het winkeltje en het buurthuis. Als toezichthouder ziet ze erop toe dat alles in goede banen verloopt. Zonder toezichthouder kan de speeltuin niet open zijn. Het is een arbeidsintensieve, maar dankbare taak. Ze is altijd aanwezig en nooit te beroerd om een handje te helpen. Ze verdient het om in het zonnetje gezet te worden. Ze is een echte doorzetter.

Bijzondere initiatieven: Ron den Dulk, Stichting Rijswijk Buitengewoon
Rijswijk Buiten is een nieuwe duurzame wijk. Er was in deze nieuwe wijk geen ontmoetingsruimte terwijl sociale samenhang en verbinding een wijk kan versterken. Recent zijn er mensen met een beperking en ouderen in de wijk komen wonen. Zij hebben een grotere kans op eenzaamheid. Dankzij de verbindende rol van Ron den Dulk, zijn netwerkcapaciteiten en zijn ongebreideld enthousiasme is het gelukt om een ontmoetingscentrum, de buitenkamer genoemd, in Rijswijk Buiten op te zetten. Met de buitenkamer is er een huiskamer in de wijk die kan bijdragen aan het doorbreken van sociaal isolement. Door de inzet van Ron zijn er zaken gerealiseerd die zonder hem niet mogelijk waren.

Vrijwilligersgroepen: Steungezinnen van Buurtgezinnen
Een steungezin is een gezin dat een ander gezin in de buurt dat het zwaar heeft ondersteunt. Ze bieden een steuntje inde rug daar waar het nodig is. Op die manier krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden de ouders even ontlast. Ze helpen niet alleen de kinderen en de ouders. De betrokkenheid van de steungezinnen kan het zelfvertrouwen en de veerkracht van de vraaggezinnen versterken. Zonder de steun gezinnen zouden de vraag gezinnen die het al moeilijk hebben nog minder vertrouwen in de toekomst hebben en voorbeelden kunnen missen waar zich aan kunnen zich spiegelen en zich aan kunnen optrekken.

Waarom reikt de gemeente deze prijzen uit?
De gemeente reikt elk jaar de Rijswijkse Vrijwilligersprijzen uit. Dit doen wij omdat vrijwilligers heel belangrijk zijn voor onze stad. Zij helpen bijvoorbeeld bij het vrijwilligerscentrum, houden de stad schoon of helpen bij de Voedselbank.

Wethouder Gijs van Malsen: “Vrijwilligers zijn onmisbaar in het leven van heel veel mensen en organisaties. Zonder vrijwilligers valt een groot deel van onze samenleving stil. Sportclubs, dagbestedingen, buurtverenigingen, ze zijn nergens zonder vrijwilligers. Je krijgt er misschien niet voor betaald, maar ook vrijwilligerswerk is echt werk. Daar moeten we meer aandacht voor hebben. Ik wil naast de winnaars van 2023 al onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Wil je zelf ook wat willen doen voor een ander? We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, dus geef je vooral op.”

Word ook vrijwilliger
Bent u geïnspireerd door de verhalen van de winnaars en wilt u ook vrijwilliger worden? Neem dan contact op met het vrijwilligerscentrum Rijswijk Doet. Zij helpen u graag met het vinden van vrijwilligerswerk dat bij u past. Kijk op www.rijswijkdoet.nl voor meer informatie. U kunt ook bellen naar het telefoonnummer 070-7579200 of een e-mail sturen naar info@rijswijkdoet.nl.