De kogel is door de kerk: De Marimbahal wordt gesloopt

De kogel is door de kerk: De Marimbahal wordt gesloopt

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. Zoals wethouder Larissa Bentvelzen tijdens de behandeling in de raad zei: “Voor de één een lach, voor de ander een traan”… Maar, de Marimbahal wordt na 54 jaar gesloopt. Dinsdagavond heeft de gemeenteraad ingestemd over de toekomst van de Marimbahal. De vraag die voorlag was of de hal behouden moest blijven of gesloopt moest worden.

Moderne sportzaal en woningen
De Marimbahal die in 1970 in gebruik werd genomen zal plaats maken voor een moderne grote sportzaal. De zaal wordt 7 meter hoog. Naast de nieuwe sportzaal zal een woongebouw neergezet worden van 15 meter hoog waar minimaal 20 (sociale) woningen kunnen worden ontwikkeld met maatschappelijke voorzieningen.

Impuls voor de buurt
Reden voor deze keuze is om de wijk de mogelijkheid te bieden om het gebied volledig te herontwikkelen. De omgeving zou met de bouw van het nieuwe pand de omgeving een impuls krijgen door het rondje om de singel te herinrichten. Daarnaast ontstaat er ook meer sociale cohesie als het Waldhoornplein wordt meegenomen in de gebiedsontwikkelingen. De investering van de nieuwbouw staat nu op €4.120.000 euro. Er moet nog wel een kredietvoorstel gemaakt worden waardoor het bedrag hoger of lager kan uitvallen.

Angst voor overschrijding budgetten
De VVD wilde graag een backup functie inbrengen om te kunnen kiezen voor een ander scenario als de kosten te hoog worden, omdat ze denken dat de daadwerkelijke kosten veel hoger uit zullen vallen. In dit scenario dat ook onderzocht is door de gemeente wordt een multifunctionele beweegruimte gebouwd met volledige gebiedsontwikkeling voor €1.540.000. In dit voorstel wordt de Marimbahal ook gesloopt om 55 woningen te bouwen op de locatie tezamen met een beweegruimte en maatschappelijke voorzieningen. Dit voorstel kon niet op de meerderheid van stemmen rekenen.

Nieuwbouw maar wel met extra wensen van de raad
De gezamenlijke partijen Beter voor Rijswijk, Wij. Rijswijk, Rijswijks Belang, Christen Unie en partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid zorgden er met een verzoek aan het college voor dat in de nieuwe plannen ook een ruimte gecreëerd wordt voor een multifunctionele ruimte die gebruikt kan worden voor een sportkantine en wijkcentrum. Ook moet er een sportzaal met een oppervlakte van 1080m2 aangelegd worden en een kantineruimten van 200m2. Daarnaast moet de sportzaal en het woninggebouw omgedraaid worden in verband met de viskraam die dan behouden kan blijven. Dit voorstel werd met grote meerderheid aangenomen.