Burgemeester zet zich in voor het leger

Burgemeester zet zich in voor het leger

Burgemeester Martijn Vroom heeft recentelijk zijn militaire opleiding bij het Korps Nationale Reserve (NATRES) van de Koninklijke Landmacht met succes afgerond. Dit korps, bestaande uit ongeveer 3.000 reservisten, heeft als belangrijkste taak het bewaken en beveiligen van cruciale locaties in Nederland en het verlenen van bijstand bij rampen en crisissituaties.

Crisissituaties
Vroom, die een bijzondere betrokkenheid bij defensie voelt, beschouwt zijn rol als reservist als een waardevolle ervaring. Hij benadrukt dat de opleiding hem niet alleen nieuwe vaardigheden heeft bijgebracht, maar ook extra inzicht heeft gegeven in het omgaan met crisissituaties. Deze inzichten blijken uiterst waardevol te zijn in zijn dagelijkse werkzaamheden als burgemeester.

Nevenfunctie
Om de combinatie van zijn militaire verplichtingen en burgemeesterschap soepel te laten verlopen, zijn binnen het gemeentebestuur duidelijke afspraken gemaakt. De inzet voor de Natres wordt officieel geregistreerd als een nevenfunctie en is te vinden op de gemeentewebsite. In geval van oproep neemt de locoburgemeester de taken van de burgemeester over, zodat de continuïteit van het gemeentebestuur gewaarborgd blijft.