Gemeente Rijswijk breidt schuldhulp voor jongeren uit

Gemeente Rijswijk breidt schuldhulp voor jongeren uit

Zowel op landelijk niveau als binnen de gemeente Rijswijk, neemt het aantal jongeren met ernstige schulden toe. Vanwege het ontbreken van een vast inkomen komen deze jongeren vaak niet in aanmerking voor gebruikelijke schuldhulpverlening. Prettig in de Plus is speciaal ontwikkeld om jongeren tussen 18 en 27 jaar te ondersteunen bij het aanpakken van hun schulden.

Prettig in de Plus
Prettig in de Plus zet zich in voor het ondersteunen van jongeren bij het aanpakken van hun schulden, waarbij de focus ligt op hun toekomst. Elke jongere krijgt een persoonlijke begeleider toegewezen, die hen bijstaat in het regelen van hun financiële verplichtingen, zoals het treffen van regelingen met schuldeisers. De gemeente biedt hulp door middel van een saneringskrediet, waarmee de schulden worden afgekocht en er slechts één schuld overblijft.

In samenwerking met de trajectbegeleider worden afspraken gemaakt over de terugbetaling, waarbij de jongeren de mogelijkheid hebben iets terug te doen. Dit kan variëren van het volgen van onderwijs tot het verrichten van een maatschappelijke stage. Daarnaast wordt er gewerkt aan het aanpakken van problemen en het behalen van doelen die niet direct over financiën gaan.

Tayeb Belhaddad is trajectbegeleider bij Prettig in de Plus. “Samen met de jongere maken we een plan op maat, waar we gedurende het traject van twee jaar aan gaan werken. Tijdens dit traject zetten we in op verschillende leefgebieden zoals wonen, dagbesteding, fysieke gezondheid en mentale gezondheid. Ons doel: Zoveel mogelijk schuldenzorgvrije jongeren!”

Hulp bij Jongerenschulden
Financiële problemen hebben vaak ingrijpende gevolgen op diverse aspecten van het dagelijks leven, zoals huisvesting, werk en mentale gezondheid. Veel jongeren ervaren belemmeringen in hun persoonlijke ontwikkeling als gevolg van schulden.

Rijswijkse jongeren tussen de 18 en 27 jaar met problematische schulden kunnen zich aanmelden bij Prettig in de Plus. Dit kan door te bellen of door een Whatsapp-berichtje te sturen naar 06-14216511. 

Meer informatie over Prettig in de Plus is te vinden op www.prettigindeplus.nl.