Afval wegbrengen bij een milieustraat gaat geld kosten

Afval wegbrengen bij een milieustraat gaat geld kosten

Met ingang van 1 februari 2024 introduceert Avalex, de afvalinzamelaar in de regio, een nieuwe maatregel om te veel gebruik van de milieustraten te voorkomen. Inwoners kunnen vanaf nu maximaal twaalf keer per jaar kosteloos gebruikmaken van de milieustraat. Na het twaalfde bezoek geldt een vast tarief van €16,90 per bezoek. De maatregel is bedoeld om onnodig bezoek, voornamelijk door een kleine groep inwoners, aan te pakken en de milieustraten effectiever te gebruiken.

Preventie van misbruik
Uit een analyse blijkt dat iets meer dan 1 procent van de bezoekers bijna 20 procent van alle milieustraatbezoeken voor hun rekening nemen. Avalex vermoedt dat een deel van deze frequente bezoekers de milieustraat mogelijk gebruikt om bedrijfsafval weg te doen, wat niet is toegestaan. Omdat het lastig is om het onderscheid tussen particulier en bedrijfsafval te maken, introduceert Avalex deze nieuwe maatregel om dergelijke ongewenste praktijken te verminderen.

Vast tarief vanaf het dertiende bezoek
Vanaf het dertiende bezoek aan de milieustraat geldt een vast tarief van €16,90 per bezoek. Dit tarief is gebaseerd op de werkelijke kosten en het jaarlijkse aantal bezoeken aan de milieustraten. Gedurende de eerste twaalf bezoeken worden de kosten gedragen door de gemeente en verrekend via de afvalstoffenheffing. Na het twaalfde bezoek dienen inwoners zelf het tarief te betalen, en dit kan alleen met PIN op de milieustraat. Daarnaast draagt de gemeente apart bij aan de verwerkingskosten van het ingeleverde afval.

Beperkte impact voor de meeste inwoners
Voor de overgrote meerderheid van inwoners, die doorgaans minder dan twaalf keer per jaar de milieustraat bezoeken, zal deze nieuwe regeling weinig merkbaar zijn. Avalex hoopt met deze maatregel de milieustraten efficiënter te benutten en tegelijkertijd ongeoorloofd gebruik te verminderen. De digitale Avalexpas zal worden gebruikt voor de registratie van het aantal bezoeken op het adres van de inwoner.