Sander Olsthoorn beëdigd als raadslid voor Gemeentebelangen

Sander Olsthoorn beëdigd als raadslid voor Gemeentebelangen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 februari heeft burgemeester Björn Lugthart, Sander Olsthoorn beëdigd als nieuw raadslid binnen de Gemeentebelangen-fractie.

Opvolger van Peter van Haagen
De 47-jarige Sander Olsthoorn neemt de positie over van Peter van Haagen, die de raad heeft verlaten vanwege zijn verhuizing naar Italië. Sinds 2009 woont Sander in Nootdorp, waar hij actief betrokken is bij diverse sportclubs en scholen in de gemeente. Met meer dan 20 jaar ervaring in verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties binnen het sociaal domein, brengt hij veel vakkennis met zich mee. De fractie van Gemeentebelangen dankt Peter van Haagen voor zijn toewijding.

Nummer 6 op de kieslijst
Na het vertrek van Peter van Haagen is besloten dat Paul Kuipers, als derde op de kieslijst, hem zou opvolgen in de raad. Echter, heeft Paul vriendelijk bedankt voor deze positie vanwege zijn drukke werkzaamheden en afstudeerverplichtingen. Nick Kerklaan, de vierde op de kieslijst, had eerder al aangegeven vanwege zijn drukke werkzaamheden de zetel niet te kunnen aanvaarden.

Het voormalige Gemeentebelangen raadslid Richard van Oevelen is recentelijk verhuisd naar de gemeente Delft en kan de zetel om wettelijke redenen niet accepteren. Daarom komt de zesde persoon op de kieslijst nu in aanmerking voor de positie van Peter van Haagen. Gemeentebelangen is verheugd te kunnen aankondigen dat Sander Olsthoorn verwelkomd kan worden als het nieuwe raadslid.