D66 Rijswijk kijkt terug op afgelopen jaar en is ambitieus voor 2024

D66 Rijswijk kijkt terug op afgelopen jaar en is ambitieus voor 2024

D66 Rijswijk kijkt met voldoening terug op een succesvol 2023 en zet vastberaden koers naar een veelbelovend 2024. Rijswijk.tv sprak met fractievoorzitter Elze Woudstra. Zij blikt terug op afgelopen jaar en kijkt vooruit naar 2024.

Verminderen woningtekort
Trots benadrukt Woudstra de inzet die de partij heeft gedaan voor het verminderen van het woningtekort, waarbij er niet alleen gebouwd werd, maar ook aandacht was voor het behoud van de leefbaarheid van Rijswijk in al haar facetten.

“Samen zijn we Rijswijk”
In het komende jaar streeft D66 Rijswijk naar een stad waarin iedereen zich thuis voelt, waar veiligheid en toegankelijkheid centraal staan. De nadruk ligt op gezamenlijke verantwoordelijkheid en participatie van alle inwoners:  “Samen zijn we Rijswijk, samen vormen we de democratie en samen zorgen we voor Rijswijk. Hier zetten we ons dan ook voor in.”

Groene Leefomgeving
Woudstra benadrukt de cruciale rol van groen in de gezondheid en het welzijn van haar inwoners: “Met de stijgende kosten voor gezondheid en welzijn, zien gelukkig steeds meer mensen dat groen hierin kan helpen, dat het helpt de mentale en fysieke gezondheid van ons verbeteren. Komend jaar willen we zorgen dat hier ook geld voor beschikbaar blijft, ondanks bezuinigingen.”

Betere Verkeersveiligheid
Met de toenemende woningbouw in Rijswijk erkent de partij de noodzaak van verbeterde verkeersdoorstroming. D66 Rijswijk pleit voor betere routegeleiding, schonere lucht, herstel van haltes en toegankelijk openbaar vervoer. Veiligere kruispunten en handhaving van verkeersregels zijn daarbij essentieel.

Toegankelijker Rijswijk
De partij streeft naar een Rijswijk waarin iedereen gelijke toegang heeft tot voorzieningen en diensten. D66 Rijswijk gaat toegankelijkheidssafari’s organiseren om ondernemers en de gemeente bewust te maken van noodzakelijke verbeteringen in de fysieke omgeving, communicatie en dienstverlening.

Met deze ambities zet D66 Rijswijk zich in voor een groen, toegankelijk en welvarend Rijswijk, waar de gemeenschap samen bouwt aan een gezonde en duurzame toekomst.