Gemeente keurt nieuwe wijk goed met belangrijke participatie van inwoners

Gemeente keurt nieuwe wijk goed met belangrijke participatie van inwoners

De toekomst van de Dwarskade in Nootdorp staat in het teken van een nieuw te bouwen wijk, een ontwikkeling die van groot belang is voor alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Afgelopen donderdag keurde de gemeenteraad het plan goed, waarbij een cruciale rol is weggelegd voor de participatie van álle burgers.

Allen inwoners van Pijnacker-Nootdorp
In eerste instantie was het ambitieplan van plan alleen de directe omwonenden bij de plannen te betrekken. Deze beperkte benadering stuitte echter op weerstand bij de D66-fractie. Jaap Koole diende een amendement in met als doel niet alleen de directe omwonenden, maar alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp uit te nodigen om actief deel te nemen aan het denkproces over de nieuwbouwplannen rond de Dwarskade.

Belangrijke participatie
Koole benadrukt het belang van de brede betrokkenheid van de gemeenschap: “We vinden het belangrijk  dat elke inwoner van onze gemeente de mogelijkheid heeft om te participeren bij belangrijke ontwikkelingen. In het verleden was er kritiek van mensen die graag eerder in het proces hadden willen meedenken, maar volgens de gemeente niet als directe omwonenden werden beschouwd.”

Een lokale wooncarrière
D66 is van mening dat de ontwikkeling van het Dwarskade-gebied niet alleen van invloed is op de directe omwonenden. Koole legt uit: “In het hoofdlijnenakkoord is overeengekomen dat we onze inwoners een lokale wooncarrière willen bieden. Het Dwarskade-plan kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Naast woningen voor gezinnen worden er voornamelijk woningen voor starters en ouderen gerealiseerd. Door een brede groep mensen te betrekken bij het participatieproces, kunnen ook potentiële toekomstige bewoners hun inbreng leveren.”

Het amendement
D66 hecht niet alleen belang aan de participatie voor draagvlak, maar ook aan het begrip voor de financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van het plan. Bij het opstellen van het ambitieplan is nog geen rekening gehouden met de financiële haalbaarheid. Koole licht toe: “Het plan is zeer ambitieus, en daardoor kan het zijn dat sommige onderdelen uiteindelijk niet financieel haalbaar zijn. Het is van belang om dit aan de voorkant helder te hebben voor alle betrokkenen.” Het amendement, mede ingediend door Eerlijk Alternatief en Progressief Pijnacker-Nootdorp, kon rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad.