Mogelijk nieuwe raadzaal aan het Raadhuisplein

Mogelijk nieuwe raadzaal aan het Raadhuisplein

Een veelbesproken ontwikkeling staat op het punt werkelijkheid te worden: een nieuwe raadzaal zou mogelijk kunnen komen op de locatie van de binnentuin van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Dit is het resultaat van een grondig onderzoek uitgevoerd door het college van B&W in opdracht van de gemeenteraad. Nu is het aan de gemeenteraad om de bevindingen van het onderzoek te bestuderen en aan te geven welke vervolgstappen zij voor ogen hebben.

Huize Swaensteyn
Huize Swaensteyn, de huidige locatie van de raadzaal, voldoet niet langer aan de moderne eisen. Het pand en de technologie zijn verouderd, en de kosten voor renovatie of verbouwing zijn aanzienlijk hoger dan de mogelijkheid van een geheel nieuwe raadzaal op een andere locatie. In 2022 verzocht de gemeenteraad het college om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om de griffie en de gemeenteraad te huisvesten in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en heeft een schetsontwerp opgeleverd dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Voldoende ruimte voor bezoekers en pers
Het schetsontwerp omvat verschillende opties voor de inrichting van de binnentuin als nieuwe raadzaal, evenals aanpassingen aan het pand om te voldoen aan toekomstige behoeften. Er zal voldoende ruimte zijn voor geïnteresseerde inwoners en pers.

6 tot 10 miljoen euro
De geschatte kosten voor de verbouwing van het gemeentehuis, inclusief de realisatie van de nieuwe raadzaal, variëren tussen de 6 en 10 miljoen euro, afhankelijk van de keuzes die de gemeenteraad zal maken. Naar verluidt zal de gemeenteraad nog dit kwartaal een besluit nemen over het vervolg van dit project.

Raadzaal in gemeentehuis: een logische keuze
“De raadzaal is natuurlijk een belangrijke plek binnen een gemeente; hier worden besluiten genomen die inwoners raken,” aldus Philip van Veller, die als wethouder Vastgoed verantwoordelijk was voor de uitwerking in opdracht van de raad. “Het is een mooie en historische kans om een nieuwe plek voor de gemeenteraad te realiseren, en zeer begrijpelijk gezien de uitdagingen die het vergaderen in de huidige raadzaal met zich meebrengt. In het voortraject hebben we uitgebreid gesproken met gebruikers en belanghebbenden over hun wensen en eisen, en hebben we verschillende raadzalen bezocht, samen met enkele raadsleden. Het schetsontwerp dat nu voorligt, sluit perfect aan bij het historische karakter van het gebouw. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de volgende stap van de gemeenteraad.”

Extra parkeerplekken
In het onderzoek heeft de gemeente ook gekeken naar de impact op de buurt. Aangezien vergaderingen vaak in de avonduren plaatsvinden, wordt er rekening gehouden met extra fietsenstallingen voor bezoekers. Voor degenen die met de auto komen, wordt parkeren op het terrein naast het Servicecentrum mogelijk gemaakt.

De komende maanden zal de ontwikkeling van de nieuwe raadzaal ongetwijfeld de aandacht trekken van zowel inwoners als belanghebbenden, gezien de rol die het zal spelen in de toekomst van Leidschendam-Voorburg.