Bijna 8.500 woningzoekenden in Rijswijk: “Aantal is schrikbarend”

Bijna 8.500 woningzoekenden in Rijswijk: “Aantal is schrikbarend”

In de raadsvergadering van dinsdag 30 januari werd gesproken over het aantal woningzoekenden in Rijswijk. Dit getal is in 2023 gestegen met zo´n 8,5%. Rijswijk kende vorig jaar 7.815 mensen die een woning zochten. Inmiddels is dit aantal opgelopen naar 8.475. “De cijfers zijn schrikbarend”, aldus fractievoorzitter Marc Weterings van de politieke partij Rijswijks Belang.

Niet allemaal actief zoekend
Verantwoordelijk wethouder Gijs van Malsen gaf in de beantwoording van de vragen in de raad aan dat het getal bekend is, maar dat niet alle ingeschreven mensen ook daadwerkelijk actief op zoek zijn naar een woning. Volgens de gemeente zou het gaan om 2.800 actieve woningzoekenden.

“In de hele regio is een vergelijkbare toename van woningzoekenden bij Woonnet Haaglanden te zien. Ook in de regio, met de provincie en het Rijk, worden afspraken gemaakt om zoveel mogelijk betaalbare woningen te bouwen. Deze afspraken zijn onder andere vastgelegd in de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden. Hierbij richten we ons zoveel mogelijk op de doelgroepen die de schaarste aan woonruimte het meest sterk ervaren, zoals Rijswijkers die op zoek zijn naar sociale huurwoningen”, aldus wethouder van Malsen.

Cijfers opgevraagd door Rijswijks Belang
Rijswijks Belang heeft na veel signalen vanuit de samenleving cijfers opgevraagd van Rijswijkse woningzoekenden: in 2020 waren ‘slechts’ 6.577 Rijswijkers op zoek naar een woning. Inmiddels is dit aantal dus opgelopen naar bijna 8.500.

Marc Weterings vindt de oplopende cijfers zeer zorgwekkend: “Onze fractie maakt zich zeker zorgen na het zien van de oplopende woningzoekenden. De cijfers zijn schrikbarend.”

D66: “Oplossingen moeten uit de regio komen”
Volgens Constantijn Dolmans, raadslid bij D66 Rijswijk, gaat de stijging “niet de goede kant op”. Hij is van mening dat er meer oplossingen moeten komen uit de regio, bijvoorbeeld vanuit de gemeente Westland.

Dolmans vult aan: “In Rijswijk wordt er momenteel al heel veel gebouwd. Volgens mij kunnen we op dit gebied niet echt nog meer doen.

Snel meer woningen
Udo Oelen, raadslid van de VVD, ziet dit probleem ook: “Er wordt natuurlijk al veel gebouwd, of er gaat veel gebouwd worden. Denk aan: Rijswijk buiten, Havenkwartier, Kessler Park, en de Bogaard. In Rijswijk wordt er nu veel woningvoorraad toegevoegd. Er staat al veel in de steigers waardoor we in de toekomst meer woningen hebben.”

“Wat ons betreft had het ook 75% mogen zijn”
Per 1 januari 2024 is er een wetswijziging ingegaan dat gemeenten de helft van alle huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen kunnen toewijzen aan mensen die al binnen de gemeente wonen: “Rijswijks-Belang is blij met deze ontwikkeling (…). Wat ons betreft had het ook 75% mogen zijn”, aldus Marc Weterings.

Te lange wachttijd
GroenLinks Rijswijk is ook van mening dat de woningzoekenden snel geholpen moeten worden: “Wij vinden dat de wachttijd te lang is. Iedereen zou in onze stad een thuis moeten kunnen vinden. Wonen is de laatste jaren duurder geworden, maar het zou niet uit moeten maken hoeveel geld je hebt. Daarom is het goed om te zien dat het college hard werkt om ervoor te zorgen dat 30% van de woningen in Rijswijk sociale huurwoningen zijn. Dit is een afspraak uit het coalitieakkoord waar GroenLinks blij mee is.” Aldus raadslid Lara Oude Alink. Ook de VVD geeft aan om goed te kijken of dit percentage gehandhaafd wordt.

Alink vervolgt: “Als wij ergens kansen zien zullen wij dit zeker aangeven. Zo hebben wij vorig jaar met een motie gevraagd om een visie op volkshuisvesting. Hierdoor wordt duidelijk wat er nodig is, waar en wanneer, en welke keuzeruimte wij als raad hebben.”

“Mensen hoeven nu niet te verhuizen naar een andere gemeente”
Weterings is hoopvol voor de mensen die nu al in Rijswijk wonen: “Nu kunnen Rijswijkse starters meer kans maken op een woning en daarmee ook eerder het ouderlijk huis verlaten zonder te moeten verhuizen naar een andere gemeente. Ook voor de doelgroep ouderen/opa’s en oma’s is deze ontwikkeling een zegen. Bij het kleiner gaan wonen kunnen ze gewoon in hun vertrouwde omgeving Rijswijk blijven wonen”.

Statushouders: Voorrang of niet? 
GroenLinks blijft zich ook inzetten voor de statushouders in de gemeente: “Statushouders zitten in ongeveer 8% van de sociale sector. Kijk je naar de gehele woningmarkt, dan is dat percentage nog maar 2%. In Rijswijk verhuizen zij in eerste instantie naar het Hof van Elsenburg. Daarnaast heeft de gemeente de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Het gaat hier om mensen over wie besloten is dat zij hier kunnen blijven, omdat zij gevlucht zijn voor oorlog en geweld”. Deze taak dient de gemeente volgens GroenLinks ook uit te voeren.

De VVD deelt deze mening: “Statushouders zijn mensen die net zoveel recht hebben op een woning als iedereen. Zij hebben ook een woning nodig. Ik denk dat we regionaal goed moeten kijken dat iedereen genoeg mensen opvangt. In omliggende gemeenten zijn ze terughoudend met mensen huisvesten die niet uit het Westland komen. Het is zeker een probleem in Rijswijk maar we moeten het met z’n allen doen”, aldus Oelen

Marc Weterings is het hier zeker niet mee eens: “Wat ons betreft helpen wij eerst de ruim 8.000 Rijswijkse woningzoekenden aan een huis. Statushouders moeten ook gewoon een woonpas aanvragen en achter in de al bestaande rij aansluiten.”

De gemeente kijkt hier anders tegen aan: “Rijswijkse woningzoekenden en statushouders zijn niet elkaars directe concurrenten om de voorraad sociale woningbouw in Rijswijk. De toewijzing aan beide groepen vindt op een andere manier plaats. Er zijn verschillende voorrangsregels opgenomen in de regelgeving, bijvoorbeeld voor senioren of voor Rijswijkse woningzoekenden die staan ingeschreven voor Rijswijkse nieuwbouwprojecten. Laatstgenoemde groep krijgt daar namelijk voorrang op.”

Wij. Rijswijk doet wat ze worden opgedragen
De politieke beweging Wij. Rijswijk geeft aan: “Wij doen wat ons wordt opgedragen vanuit de raad. Het liefst geven wij elke Rijswijker een huis.”

“Ook is er naar onze mening een té eentonig woningaanbod in Rijswijk. dus hebben we niet echt een goede doorstroming. Wat wij het liefst zien is dat er gewerkt wordt aan een gevarieerd woningaanbod, met genoeg starterswoningen en woningen in het middensegment”, aldus fractievoorzitter Danny van Dam.

Nieuwe bouwprojecten
De gemeente geeft aan dat er op dit moment veel bouwprojecten lopen in Rijswijk. Hierbij wordt volgens hen rekening gehouden met de sociale woningvoorraad. Dit gebeurt onder andere in RijswijkBuiten, Kessler Park, Havenkwartier en Bogaard Stadscentrum.

Danny van Dam heeft verder nog een oproep aan de partijen die meer bouwen in Rijswijk als oplossing zien voor het probleem: “Het is heel makkelijk voor partijen om te zeggen: We bouwen er al veel woningen bij. Al deze hoge woningbouw, onder andere in het Havengebied en de Bogaard, is niet bevorderlijk voor de natuur en parken in Rijswijk.