Simba Familiezorg zorgt voor innovatieve aanpak voor succesvolle familiehereniging

Simba Familiezorg zorgt voor innovatieve aanpak voor succesvolle familiehereniging

Een project genaamd Simba Familiezorg, ontwikkeld door SOS Kinderdorpen, heeft met succes aangetoond dat meer kinderen na een uithuisplaatsing kunnen terugkeren naar hun ouder(s). In samenwerking met diverse partners in de jeugdzorg biedt Simba Familiezorg een innovatieve aanpak voor gezinsondersteuning, met als missie om het aantal uithuisplaatsingen te verminderen en kinderen in staat te stellen hun (familie)relaties te behouden.

Belang van familiebanden
Wanneer kinderen tijdelijk niet thuis kunnen wonen vanwege een onveilige gezinssituatie, is het essentieel dat familiebanden mogelijk behouden blijven. Het welzijn van kinderen profiteert vaak van het behouden of zelfs versterken van de band met ouders, broers of zussen. Het behoud van deze familiebanden draagt bij aan het voorkomen van verdere emotionele schade bij kinderen. Simba Familiezorg neemt een innovatieve benadering in de ondersteuning van gezinnen, waarbij intensief wordt samengewerkt met het betrokken netwerk van het kind. Ouders behouden zoveel mogelijk de regie, terwijl hulpverleners flexibel inspelen op de behoeften van het gezin. Na een uithuisplaatsing en de terugkeer van het kind naar de ouder(s), wordt het gezin voortdurend begeleid, met als doel een duurzame thuissituatie voor de kinderen te waarborgen.

Positieve resultaten overtreffen verwachtingen
Hoewel het oorspronkelijke doel van de test was om 60% van de kinderen naar huis te laten terugkeren, hebben de resultaten de verwachtingen overtroffen. Maar liefst 93% van de gezinnen die deelnamen aan de test slaagden erin een duurzame terugkeer te realiseren.

Samenwerking voor familiehereniging
Simba Familiezorg is het resultaat van een samenwerking tussen diverse partners in de jeugdsector, met als gezamenlijke missie om het aantal uithuisplaatsingen te verminderen en het behoud van familierelaties te bevorderen. De focus ligt op het realiseren van duurzame terugkeer van kinderen naar huis, wat aanzienlijke voordelen heeft voor het welzijn van gezinnen en de maatschappij als geheel. Door gezinnen zelfstandiger te laten functioneren, kan de behoefte aan zware jeugdzorg worden verminderd.

Uitnodiging tot samenwerking
De samenwerkende partners zijn actief bezig Simba Familiezorg breder in te zetten binnen hun jeugdzorgorganisaties. Dit omvat het nemen van terugkeer naar huis als einddoel, het samen plaatsen van broers en zussen bij uithuisplaatsingen, het stimuleren van de ouderrol van ouders en het bieden van intensieve nazorg wanneer een kind weer thuis woont. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om gezamenlijk te verkennen hoe Simba Familiezorg kan bijdragen aan meer herenigingen en versterkingen van gezinnen. Voor meer informatie over Simba Familiezorg, bezoek Simbafamiliezorg.nl.