Toename drugslabs in Nederlandse woonwijken baart zorgen bij CDA

Toename drugslabs in Nederlandse woonwijken baart zorgen bij CDA

De recente explosie op 29 januari in een garage in een woonwijk in Rotterdam heeft mogelijk verband met de aanwezigheid van een drugslaboratorium. Dit incident heeft een golf van bezorgdheid teweeggebracht, vooral na berichten in het NOS-Journaal op 5 februari, waarin wordt gemeld dat drugslaboratoria steeds vaker worden aangetroffen in Nederlandse woonwijken, met alle bijbehorende risico’s voor buren en andere directe omwonenden. Het CDA Leidschendam-Voorburg heeft deze kwestie hoog op de agenda gezet en heeft vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) over de situatie in hun gemeente.

“Recente berichtgeving is verontrustend”
CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen maakt zich ernstige zorgen: “De recente berichtgeving over een toename van het aantal ontmantelde drugslaboratoria, die steeds vaker in woonwijken worden gevonden, is verontrustend. In de eerste vijf weken van dit jaar zijn al negen drugslaboratoria ontmanteld. We willen graag weten hoe de situatie in onze gemeente is. De veiligheid van onze inwoners staat immers voorop!”

CDA pleit voor veilige wijken
De tragische gevolgen van de explosie in Rotterdam tonen aan hoe ernstig de aanwezigheid van een drugslab in een woonwijk kan zijn. Het CDA Leidschendam-Voorburg pleit voor veilige en leefbare wijken, waar drugslabs duidelijk geen plaats hebben:  “Het probleem van drugsgebruik groeit in onze samenleving en dringt nu ook onze woonwijken binnen. We moeten dit voorkomen. Dat vereist inzet van zowel de gemeente als de politie, maar ook de betrokkenheid van de inwoners is essentieel. Door alert te zijn op chemische geuren, geluidsoverlast of verdachte activiteiten kunnen bewoners bijdragen aan een veilige leefomgeving. De gemeente moet de inwoners aanmoedigen om een actieve rol te spelen in de veiligheid van hun buurt, bijvoorbeeld door veiligheid op te nemen in de wijkagenda,” aldus van Duffelen.

Nog steeds geen messenverbod
Veiligheid is een cruciaal thema voor veel inwoners en staat ook hoog op de agenda van het CDA. Echter, er wordt vaak pas actie ondernomen na incidenten, zoals het geval was met de ontdekking van messen in het park in Leidschendam-Noord twee jaar geleden. Samen met de VVD heeft het CDA destijds gepleit voor een messenverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), maar dit voorstel haalde geen meerderheid. Vorig jaar heeft de toenmalige burgemeester Bijl toegezegd een messenverbod op te nemen in de APV, maar tot op heden is dit nog niet gebeurd.

“We zien een alarmerende trend”
“We zijn nu een jaar verder en het messenverbod is er nog steeds niet, terwijl de tekst klaar lag. We zien nu een alarmerende trend van drugslaboratoria die worden opgezet in woonwijken, met zeer ernstige gevolgen. We hopen oprecht dat het college de urgentie van veilige en leefbare woonwijken erkent en snel maatregelen neemt in plaats van opnieuw een onderzoek te starten,” concludeert CDA-fractievoorzitter Ron van Duffelen.