Gemeentebelangen LV: Huisvesting asielzoekers mag woningbouw niet belemmeren

Gemeentebelangen LV: Huisvesting asielzoekers mag woningbouw niet belemmeren

De fractie van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) heeft heldere uitgangspunten vastgesteld voor de locaties voor tijdelijke opvang van asielzoekers in Leidschendam-Voorburg. Door de recente goedkeuring van de spreidingswet, moet de gemeente tijdelijk 448 asielzoekers huisvesten. Een besluit dat volgens de partij mede mogelijk werd gemaakt door een ommezwaai van de VVD.

“Landelijke problemen worden doorgeschoven naar gemeenten”
“De spreidingswet geeft maar weer aan dat de landelijke politiek problemen die ze zelf niet kan oplossen het liefst doorschuift naar de gemeenten, zonder dat deze daarvoor de middelen krijgen. Wij als gemeente moeten nu aan de slag om de wet uit te voeren, of we willen of niet,” benadrukt Walter Rosbenders.

Gemeente moet snel plannen maken
“In een gemeente waar een woningtekort heerst en jongeren bijna niet aan een huis kunnen komen, mag de tijdelijke opvang van asielzoekers niet leiden tot vertraging van woningbouwprojecten,” voegt raadslid Marien van Wijk toe. GBLV dringt erop aan dat de gemeente snel plannen maakt en regionale oplossingen onderzoekt om te voorkomen dat het ministerie van VVD-minister Yesilgöz de locatie van de opvang bepaalt.

Partij verwacht hulp van COA
“Tevens verwachten we van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de benodigde begeleiding bij de opvang,” benadrukt Rosbenders. “Indien een locatie gevonden is, moet de gemeente, zoals bij de opvanglocatie Overgoo, een goed communicatietraject starten.” Veiligheid, zorg en onderwijs verdienen hierbij speciale aandacht schrijft de partij in een persbericht.