Partij voor de Dieren ook in 2024 waakhond voor dieren, natuur en milieu

Partij voor de Dieren ook in 2024 waakhond voor dieren, natuur en milieu

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp kijkt met trots terug op het afgelopen jaar, waarin verschillende mijlpalen zijn bereikt op het gebied van groen, natuur, milieu en dierenwelzijn. Pijnacker-Nootdorp.tv sprak met fractievoorzitter Carla van Viegen over 2023 en hoe zij het komende jaar voor zich ziet.

Hoogtepunten in 2023
Een van de hoogtepunten van 2023 was de installatie van een kinderburgemeester, een initiatief dat door de Partij voor de Dieren werd geïnitieerd. Daarnaast werd er succesvol druk uitgeoefend voor meer aandacht voor tiny houses, een vuurwerkverbod en het indammen van fastfood rondom scholen om gezond voedsel te stimuleren.

Vergroenen en betaalbaare huizen in 2024
Voor 2024 heeft de Partij voor de Dieren ambitieuze doelen gesteld. Zo willen ze zich volgens van Viegen blijven inzetten voor het vergroenen van de gemeente en het vergroten van biodiversiteit. Ook blijven ze kritisch op de ruimtelijke kwaliteit bij de Ruimte voor Ruimteregeling en streven ze naar meer betaalbare en duurzame woningen voor starters en senioren.

Klimaatverandering moet worden aangepakt
Daarnaast wil de partij zich blijven inzetten voor het verminderen van eenzaamheid onder diverse bevolkingsgroepen. De belangrijke speerpunten voor 2024 volgens van Viegen zijn het vergroenen van de gemeente, het aanpakken van klimaatverandering en het bevorderen van dierenwelzijn.

Om deze doelen te bereiken zal de PvdD, agenderen en voorstellen doen om bewustwording te creëren. Ook gaan ze in gesprek met inwoners, organisaties en deskundigen om tot concrete oplossingen te komen.