Eerlijk Alternatief Pijnacker-Nootdorp trots op behaalde resultaten in 2023

Eerlijk Alternatief Pijnacker-Nootdorp trots op behaalde resultaten in 2023

In een exclusief interview met Ben Glaser, fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief Pijnacker-Nootdorp, worden de successen van het afgelopen jaar benadrukt. De partij heeft zich ingezet voor diverse belangrijke kwesties. Ook blikt kijkt hij vooruit op 2024.

Veiligheid flink verbeterd
Het afgelopen jaar heeft Eerlijk Alternatief zich met name gefocust op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente. Overlast van groepen jongeren in verschillende winkelcentra, waaronder de Parade in Nootdorp en delen van Delfgauw, baarde zorgen. “Dankzij inzet van onze fractie in overleg met ondernemers en buurtbewoners zijn er maatregelen genomen om overlast meer te beteugelen. We zijn daarom ook zeer trots dat er financiën zijn vrijgemaakt voor meer handhavers in onze gemeente,” aldus Ben Glaser.

Flexwoningen
Daarnaast heeft Eerlijk Alternatief zich sterk gemaakt voor de versnelde realisatie van woningbouw, met speciale aandacht voor jongeren en spoedzoekers binnen Pijnacker-Nootdorp. Dankzij een breed gesteund amendement heeft de gemeenteraad het college opgedragen snel gebruik te maken van de landelijke voorraad flexwoningen en hier een geschikte locatie voor in te richten.

Bevorderen van sport
Een ander belangrijk speerpunt van de partij is het bevorderen van sportbeoefening onder de inwoners: “Eerlijk Alternatief is er trots op dat ons amendement voor het vrijmaken van meer budget voor nieuwe ‘Toekomstbestendige sportverenigingen’ is aangenomen.”

Mobiele milieustraat 
Verder heeft de partij het initiatief genomen voor de oprichting van een mobiel afvalbrengstation, dat breed in de gemeente wordt ingezet. Ook wordt er met tevredenheid teruggekeken op het gezamenlijke streven om een hospice in de gemeente te realiseren, met een, volgens de partij, prachtige locatie tot gevolg.

Ambities voor 2024
Eerlijk Alternatief heeft voor het komende jaar ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Zo blijft woningbouw een belangrijk onderwerp: “Eerlijk Alternatief probeert zoveel mogelijk het evenwicht te bewaren tussen extra woningen en leefbaarheid in de gemeente,” benadrukt Glaser. Speciale aandacht gaat uit naar het verkennen van kleinere bouwlocaties waarbij lokale inwoners voorrang krijgen voor huur of koop in de sociale sector.

Leefbaarheid blijft een centraal thema, waarbij Eerlijk Alternatief zich inzet voor voldoende groenvoorzieningen en het behoud van historische waarden in de gemeente. Ook het faciliteren van ontmoetingsruimten voor alle leeftijden en het ontwikkelen van alternatieve woonvormen voor ouderen behoren volgens Glaser tot de prioriteiten voor 2024.

Aanpak van Eerlijk Alternatief
De partij zal haar aanpak voortzetten door nauw contact te onderhouden met de inwoners van Pijnacker-Nootdorp, zowel via sociale media als persoonlijke gesprekken. Met een netwerk van adviseurs en een betrokken fractie die midden in de maatschappij staat, wil Eerlijk Alternatief blijven inspelen op de behoeften en zorgen van de inwoners van de gemeente.

“We zijn ons heel bewust van de veranderende wereld”
Glaser geeft aan hoe de partij dit wil gaan realiseren: “We maken gebruik van onze politieke mogelijkheden om beleid aan te passen of te onderschrijven, middels de daarvoor bestemde raadsvergaderingen, en informatie bijeenkomsten. Daarbij zijn we ons heel bewust van de veranderende wereld op politiek en maatschappelijk niveau.”