Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp: “We moeten doen wat we beloven”

Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp: “We moeten doen wat we beloven”

2023 was een financieel lastig jaar voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zo oordeelt Bernard Minderhoud, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp. Pijnacker-Nootdorp.tv sprak met hem over afgelopen jaar, en over wat er anders moet in 2024.

Financiële situatie niet rooskleurig
“In 2023 hebben wij als fractie meerdere malen aangegeven dat de financiële situatie van de gemeente niet rooskleurig is. Bij de kader nota hebben wij een motie (verzoek tot wijziging) ingediend waar wij vragen voor een ‘plan b’ bij tegenvallende cijfers. Wij zijn blij dat deze is overgenomen en worden wij als raad eerder en breder geïnformeerd over de financiële positie van de gemeente en de keuzes die wij als raad kunnen maken”, aldus Bernard Minderhoud.

Geen overzicht totale budget
Echter, het besluit van het college om geen overzicht te geven in het totale budget en geen budget vrij te maken voor het Sociaal Cultureel Centrum roept vragen op bij Gemeentebelangen Pijnacker-Nootdorp. Minderhoud geeft aan dat zij hier vragen over gaan stellen aan het college.

Woonbehoefte moet worden aangepakt
Voor aankomend jaar wil de fractie werken aan de woonbehoefte binnen de gemeente: “In 2024 willen wij er voor zorgen dat de financiële positie van de gemeente in de toekomst voldoende blijft om ook nieuwe keuzes te kunnen maken. Ook willen wij de woonbehoefte van de inwoners beter tot hun recht laten komen en niet alleen maar kijken naar wat er wordt aangedragen op basis van papieren werkelijkheden.”

Ook pleit Minderhoud voor meer geloofwaardigheid in de gemeente. Hij sluit af met: “We moeten doen wat we beloven.”