Huiselijk geweld: Een groter probleem dan gedacht, ook in Rijswijk

Huiselijk geweld: Een groter probleem dan gedacht, ook in Rijswijk

In heel Nederland blijkt huiselijk geweld een schrijnend probleem te zijn. Met 290 meldingen van huiselijk geweld in Rijswijk in de eerste helft van 2023 alleen al, staat de stad voor een urgente uitdaging. Deze cijfers, die neerkomen op minstens één melding per dag, geven echter slechts een deel van de realiteit weer, aangezien huiselijk geweld vaak achter gesloten deuren plaatsvindt en dus mogelijk ondergerapporteerd wordt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit recente gebeurtenissen waarbij twee vrouwen in Rijswijk het leven lieten als gevolg van huiselijk geweld.

Werkgroep tegen huiselijk geweld
Om deze zorgwekkende trend aan te pakken, hebben zeven leden van de gemeenteraad samen met burgemeester Huri Sahin en wethouder Larissa Bentvelzen de handen ineengeslagen en een tijdelijke werkgroep tegen huiselijk geweld opgericht.

Bijeenkomst in september 2023
Deze werkgroep heeft in september 2023 alle relevante belanghebbenden op het gebied van huiselijk geweld in Rijswijk samengebracht, waaronder vertegenwoordigers van de gemeente, Veilig Thuis, huisartsen, scholen en de politie. Een cruciaal onderdeel van deze bijeenkomst was de openhartige getuigenis van een ervaringsdeskundige, die de ernst van het probleem benadrukte en het belang onderstreepte van een gezamenlijke aanpak. De gesprekken resulteerden niet alleen in het delen van zorgen, maar ook in het identificeren van kansen voor verbetering.

Praatplaat
Om het gesprek over huiselijk geweld verder aan te wakkeren, heeft de werkgroep de discussie op een praatplaat vastgelegd. Deze praatplaat zal in de komende maanden door verschillende locaties in Rijswijk reizen, zoals de bibliotheek, het stadhuis, consultatiebureaus en wijkcentra. Het doel is om mensen aan te moedigen meer over het onderwerp te praten en op deze manier meer bewustwording te creëren.

Veilig Thuis
Het is van cruciaal belang dat slachtoffers of getuigen van huiselijk geweld stappen durven te zetten. Veilig Thuis staat klaar om te helpen en biedt een veilige omgeving voor hen die hulp zoeken. Met een gratis telefoonnummer dat 24/7 bereikbaar is en een chatoptie op doordeweekse dagen, kunnen zij die zich in een benarde situatie bevinden, direct ondersteuning krijgen. Bij acuut gevaar dient men onmiddellijk de politie te bellen via noodnummer 112.

Voor meer informatie over het melden van huiselijk geweld, neem contact op met Veilig Thuis via 0800-2000 of bezoek www.veiligthuishaaglanden.nl.