Wijkgroenbeheerplan leidschendamse wijken goedgekeurd

Wijkgroenbeheerplan leidschendamse wijken goedgekeurd

De gemeente Leidschendam heeft samen met bewoners uit Park Veursehout, De Zijde en Duivenvoorde gewerkt aan een nieuw groenplan. Vorige week keurde het gemeentebestuur het goed. Het plan gaat over het mooier maken van het groen en het versterken van de groenstructuur in deze wijken.

Leefbaarheid
In het groenplan staan ideeën en wensen van bewoners over het groen in hun buurt. Het doel is om de leefbaarheid te verbeteren. Het plan bevat niet alleen oplossingen voor bestaande problemen, maar ook hoe de gemeente de beplanting gaat verzorgen en onderhouden.

Extra hakhoutbosjes
Belangrijk in het plan is het verbeteren van het groen langs het spoor door extra hakhoutbosjes te planten. Ook worden slecht groeiende bomen in de Talinglaan en Zanglijsterlaan vervangen. Tegelijkertijd zorgt de gemeente voor betere groeiplaatsen, zodat nieuwe bomen goed kunnen groeien. Dit geldt ook voor bomen in de Putterlaan, Kievitlaan, Kwikstaartlaan en Zwaluwlaan, specifiek aan de kant van de straat met even huisnummers.

Definitieve groenplan
Bewoners mochten vorig jaar in juni en november meedenken. Tijdens inloopavonden en via een speciale website deelden zij meer dan 120 wensen en aandachtspunten. De reacties zijn zoveel mogelijk verwerkt in het definitieve groenplan. Het groenplan wordt de komende 10 jaar uitgevoerd.