Alle inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben nu recht op een ligplaats in Plaspoelhaven

Alle inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben nu recht op een ligplaats in Plaspoelhaven

Sinds de officiële opening van de Plaspoelhaven in Leidschendam op 1 april 2023, is het beheer van de ligplaatsen in handen van de Stichting Plaspoelhaven. Aanvankelijk was er een wachtlijst met 110 geïnteresseerden voor 66 ligplaatsen, maar uiteindelijk bleek dat niet alle ligplaatsen nog verhuurd konden worden. Na overleg met de Stichting is nu besloten om het toewijzingsbeleid aan te passen, waardoor alle inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg in aanmerking kunnen komen om een plek te huren. Dit biedt niet alleen een oplossing voor de beschikbare ligplaatsen, maar bevordert ook een gezonde exploitatie van de haven.

Verruiming toewijzingsbeleid

Het toewijzingsbeleid is verruimd om alle inwoners van de gemeente de kans te geven een ligplaats te huren. Eerder kwamen alleen inwoners die binnen 400 meter van de haven woonden in aanmerking. Deze beperking werd ingevoerd om parkeeroverlast te voorkomen, maar met de recente invoering van een blauwe zone in het Leidschendam Centrum is langdurig parkeren zonder ontheffing niet meer mogelijk. Hierdoor kan het toewijzingsgebied nu worden uitgebreid tot de gehele gemeente, zonder extra parkeerproblemen te veroorzaken.

Voorrangsgebied

Het voorrangsgebied blijft behouden om het aantal ligplaatshouders dat mogelijk met de auto komt te beperken. Bewoners binnen dit gebied krijgen voorrang boven inwoners die buiten dit gebied wonen. Bovendien is er een soepele overdracht van ligplaatsen binnen de gemeente toegestaan bij verhuizing, waardoor de mobiliteit van ligplaatshouders binnen Leidschendam-Voorburg wordt bevorderd.

Aanmelden  

Vanaf maandag 19 februari 2024, 12:00 uur, kunnen inwoners van Leidschendam-Voorburg zich aanmelden voor een ligplaats bij de Stichting Plaspoelhaven. Eerdere aanmeldingen worden niet in behandeling genomen, met uitzondering van die van belangstellenden die binnen het voorrangsgebied wonen.