Gezondheid van inwoners mogelijk in gevaar bij uitblijven extra huisartsenposten

Gezondheid van inwoners mogelijk in gevaar bij uitblijven extra huisartsenposten

In Rijswijk is er een dringend tekort aan huisvesting voor huisartsen. Ook moeten huisartsen steeds vaker patiënten weigeren: “Voor de aanwas die er de komende 10 jaar aan zit te komen, hebben we de capaciteit simpelweg niet,” aldus huisarts Maarten Kielman.

Huisartsen moeten al patiënten weigeren
Dinsdag 13 februari was Kielman te gast bij de raadsvergadering van de gemeente. Hierin gaf hij aan dat er mede dankzij de snelle groei van inwoners, en de vele nieuwbouw die plaatsvindt in Rijswijk, huisartsen nu al patiënten moeten weigeren. En dat de wachtlijsten alleen maar langer worden.

Brief van huisartsen
Ook is er een aantal weken terug een brief verstuurd door huisartsen aan de gemeente waarin de huisartsen hun zorgen uiten over de huisvesting van huisartsen in Rijswijk. Ook stellen zij dat een toegankelijke, bereikbare en betaalbare plek vinden een hele opgave wordt.

“Het water staat de huisartsen aan de lippen”
De fractievoorzitter van politieke partij Rijswijks Belang, Marc Weterings, vindt dit een hele zorgwekkende kwestie. Hij pleit ook al langer voor een oplossing van dit probleem. “Het water staat de huisartsen aan de lippen. Als gemeente moeten we juist goed zorgen voor de inwoners,” geeft hij aan.

Wij. pleit voor verantwoordelijkheid
Irene Jansen-Dirkx, raadslid van Wij. Rijswijk is het eens met Marc Weterings: “Wij. is verbaasd dat we van een brief van de huisartsen zelf moeten vernemen dat zij zich niet kunnen huisvesten. In de ogen van Wij. Rijswijk lijkt het ons logisch dat we als gemeente verantwoordelijkheid nemen om huisartsen te ondersteunen in het huisvesten.” In de ingezonden brief van huisartsen blijkt echter dat dit niet gebeurt.

“Artsen willen een pand dat voldoet aan de eisen”
Beter voor Rijswijk zet zich ook al jarenlang in voor extra huisartsenposten. Alice Prenger, raadslid van die partij, geeft aan dat er dringend een oplossing moet komen: “Wat de artsen willen is een pand die voldoet aan hun eisen. Dus waar meerdere huisartsen in kunnen. Hiervoor willen zij natuurlijk ook niet de hoofdprijs betalen. Beter voor Rijswijk vindt het heel erg dat er straks echt een tekort is aan huisartsen.”

Menno Ezinga van de VVD Rijswijk geeft het volgende aan: “Elke week bespreken  dat wij onze basisvoorzieningen in de wijk niet op orde hebben en deze brief is weer een exemplarisch voorbeeld.”

“Wij zijn als gemeente geen makelaar”
Wethouder Mark Wit geeft aan dat er wel degelijk gekeken wordt naar oplossingen: “Wij zien dezelfde problemen als de huisartsen zien, Maar als gemeente zijn we geen makelaar, wij hebben geen onbeperkt vastgoed en we kunnen niet iedereen maar in leegstaande gebouwen plaatsen.”

Verder geeft hij in de raadsvergadering aan dat er gekeken gaat worden of er wellicht met de nieuwe Marimbahal mogelijkheden zijn. Echter is een poging van huisartsen voor een zorgcentrum aan het Waldhoornplein, waar ook de Marimbahal staat, al eerder niet gelukt.

Dezelfde antwoorden als drie jaar terug
Weterings geeft op zijn beurt weer aan dat dit dezelfde antwoorden zijn van de wethouder, als de antwoorden die zijn partij heeft gekregen in 2021. Toen werd dit probleem ook al aangekaart door Rijswijks Belang: “We zijn nu drie jaar verder, er gebeurt gewoon helemaal niks. Wij vragen ons echt af of de wethouder wel begrijpt dat dit een acuut probleem is.”