Winkelgebied Oud-Rijswijk behaalt keurmerk ‘Veilig ondernemen’

Winkelgebied Oud-Rijswijk behaalt keurmerk ‘Veilig ondernemen’

Op donderdag 22 februari heeft wethouder Werner van Damme de KVO-certificaten uitgereikt aan de betrokken partijen. De hercertificering betekent dat de partijen, de Gemeente Rijswijk, Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk, Politie eenheid Den Haag Team Rijswijk en Veiligheidsregio Haaglanden, samen werken aan blijvende verbeteringen van de veiligheid in het winkelgebied Oud-Rijswijk.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Op 1 november 2023 is de hercertificering behaald van het Keurmerk Veilig Ondernemen  in het winkelgebied Oud-Rijswijk. Het Keurmerk Veilig Ondernemen staat voor een veilig en prettig winkelgebied. Alle partijen, zoals ondernemers, bewoners, gemeente, politie en brandweer, werken samen om dit te realiseren. Met het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt de samenwerking tussen deze partijen in het winkelgebied Oud-Rijswijk georganiseerd en geregeld.

Schoon, heel en veilig
Het veiligheidsgevoel onder ondernemers in winkelcentrum Oud Rijswijk is gedaald van 85 procent in 2020 naar ruim 78 procent. Deze afname volgt de landelijke trend, maar alle betrokken partijen zijn zich hiervan bewust en streven ernaar om dit veiligheidsgevoel weer te verhogen.

Er wordt hard gewerkt aan verbetering op dit gebied. Enkele resultaten van het harde werk zijn, Bromfietsers en scooters worden niet langer toegestaan in het voetgangersgebied, en de pollers worden vervangen door cameratoezicht. Een WhatsApp-groep, waarin ondernemers, handhavers van de Gemeente Rijswijk en de Politie samenwerken, is opgezet. Hierin worden snel signalen gedeeld en actie ondernomen. De Gemeente Rijswijk voert actief beleid om weesfietsen te verwijderen, zodat er voldoende ruimte blijft in de fietsenstallingen voor bezoekers van het winkelcentrum.Nieuwe prullenbakken met grotere capaciteit zijn geïnstalleerd, waardoor er minder zwerfvuil in het winkelcentrum zal zijn.