Trots Pijnacker-Nootdorp: “Wij willen een luisterend oor bieden”

Trots Pijnacker-Nootdorp: “Wij willen een luisterend oor bieden”

Trots Pijnacker-Nootdorp heeft in de afgelopen jaren een flinke groei gemaakt. Fractievoorzitter van de politieke partij Harald van Zielst is hier dan ook erg trots op. Hij blikt terug op afgelopen jaar, en vertelt wat er in 2024 anders moet in de gemeente.

Het peil
In het afgelopen jaar heeft Trots Pijnacker-Nootdorp namelijk verschillende successen geboekt. Een van de prestaties waar de partij trots op is het voorstel van de partij om de definitie van het peil aan te passen in het Verzamelplan Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen 2023. Het peil regelt in een bestemmingsplan hoe er gemeten wordt. Hierbij gaat het vooral om de maximale hoogte- en inhoudsmaten van een nieuwe woning. In het eerste voorstel stond dat het oorspronkelijk maaiveld werd gebruikt om het peil te bepalen.

Van Zielst verklaart: “Dit zou betekenen dat je bij een ophoging van het maaiveld minder inhoud zou mogen hebben voor je nieuwe woning. Zeker in het gebied waar het over ging, in de polder, is ophogen een must om wateroverlast te voorkomen. Ook het Hoogheemraadschap Delfland had ophogingen geadviseerd, maar je wilt niet dat dit ten koste gaat van de maximale hoogte- en inhoudsmaten van een nieuwe woning. Dit zou niet eerlijk zijn. Vandaar ons voorstel om het peil hierop aan te passen. Het voorstel is uiteindelijk unaniem aangenomen.”

Doelen voor 2024
“Wij willen onze partij het komend jaar nog verder professionaliseren. Sinds de verkiezingen in 2022 zijn wij als partij sterk gegroeid. Dit vraagt om een andere aanpak als partij. Het afgelopen jaar heeft ons bestuur en fractie al aardig wat stappen gezet. Dit willen wij het komend jaar doorzetten. Met als doel om klaar te zijn voor deelname aan het college in 2026”, aldus van Zielst.

Kloof tussen inwoners dichten 
Naast het versterken van de partij zelf, ziet Trots Pijnacker-Nootdorp ook uitdagingen in de gemeente die moeten worden aangepakt in 2024. Een van de belangrijkste prioriteiten is het dichten van de kloof tussen inwoners en politiek. De partij merkt op dat deze kloof groter lijkt te worden, wat blijkt uit verschuivingen in het politieke landschap en uit de reacties op belangrijke kwesties zoals het asielbeleid.

“Wij willen een luisterend oor bieden”
Van Zielst sluit af: “Wij willen een luisterend oor bieden en opkomen voor de belangen van de inwoners van ons prachtige dorp.” op deze manier hoopt Trots Pijnacker-Nootdorp de band tussen de politiek en de gemeenschap te versterken en een positieve verandering teweeg te brengen in Pijnacker-Nootdorp in 2024.