Mogelijk messenverbod in Leidschendam-Voorburg

Mogelijk messenverbod in Leidschendam-Voorburg

Het aantal steekincidenten in Nederland, inclusief de Haagse regio, neemt toe. Als reactie hierop stelt het college van burgemeester en wethouders voor om, in navolging van buurgemeenten, een messenverbod in te voeren in Leidschendam-Voorburg.

“Messenverbod kan goed en preventief werken”
Burgemeester Martijn Vroom benadrukt het belang van dit verbod: “Ik vind het belangrijk dat de politie zoveel mogelijk hulpmiddelen heeft om ervoor te kunnen zorgen dat het veilig is op straat. Een messenverbod helpt daarbij. Per situatie moet de politie kijken wat er nodig is, controle op het messenverbod kan goed en preventief werken.”

Messenverbod
Maar wat houdt een messenverbod precies in? Het verbod richt zich op het verbieden van het dragen van gebruiksmessen op openbare plaatsen en in publiek toegankelijke gebouwen. Dit omvat onder andere keukenmessen en hobbymessen, die potentieel als steekwapens kunnen worden gebruikt. Personen die eerder betrokken waren bij een steekincident zullen onder dit verbod vallen. Overtreders riskeren een boete.

Het messenverbod vormt slechts een van de vele maatregelen om wapengeweld te beteugelen. Uiteraard geldt het verbod niet voor alle messen; verpakte messen vallen bijvoorbeeld buiten de bepaling. Het is van belang dat de betreffende persoon het mes kan gebruiken voor een misdrijf, waarbij het risico op herhaling een rol speelt.

Voorlichting op scholen
De voorgestelde maatregel richt zich met name op het terugdringen van het toenemende messengeweld onder jongeren. Steeds vaker dragen jongeren keuken- en andere gebruiksmessen bij zich op straat. Naast het messenverbod worden er ook preventieve acties ondernomen, zoals voorlichtingsprogramma’s op scholen.

Leidschendam-Voorburg volgt andere gemeentes
Door de invoering van het messenverbod sluit Leidschendam-Voorburg aan bij andere gemeenten in de regio Haaglanden die al een dergelijk verbod hebben ingevoerd. De uiteindelijke beslissing over de invoering van het messenverbod ligt echter bij de gemeenteraad.