Windlustmolen stopt ermee door kans op scheuren

Windlustmolen stopt ermee door kans op scheuren

Het bestuur van de Windlustmolen deelt mee dat de molen tijdelijk buiten bedrijf is vanwege een probleem met de roeden, het metalen deel van de wieken. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat de lassen van de bijna veertig jaar oude wieken van slechte kwaliteit zijn, waardoor er bij wisselende belasting kans is op scheuren. Om elk risico op ongelukken uit te sluiten, heeft het bestuur in overleg met de molenaars besloten de roeden te vervangen.

Geen direct risico
Hoewel er geen direct risico op wiekbreuk is wanneer de molen stilstaat, is de verkoop van meel voorlopig stopgezet. De molen zal minder vaak open zijn dan gebruikelijk, maar het streven is om elke 2e en 4e zaterdag van de maand van 10:00 tot 14:00 uur open te zijn.

Voorjaar 2025
Wat betreft de duur van de reparaties, verwacht het bestuur dat dit zeker een half jaar zal duren. De productie van nieuwe roeden en het bijbehorende houtwerk vergen tijd, en de montage is afhankelijk van weersomstandigheden. Hoewel het ideaal zou zijn om in 2024 weer te draaien, kan dit zelfs tot het voorjaar van 2025 duren.

Donateurs
Tijdens deze periode zal de molen grondig worden nagekeken en zal er onderhoud worden uitgevoerd. De restauratie is een aanzienlijke uitgave, en het bestuur onderzoekt mogelijkheden voor subsidie van de provincie Zuid-Holland en andere vormen van ondersteuning. Donaties van de gemeenschap, inclusief bedrijfsdonateurs en ‘Vrienden van de Windlust,’ worden ook zeer op prijs gesteld.