CDA: “We willen de best luisterende partij van Pijnacker-Nootdorp blijven”

CDA: “We willen de best luisterende partij van Pijnacker-Nootdorp blijven”

Het CDA Pijnacker-Nootdorp blikt tevreden terug op 2023 en kijkt vol ambitie vooruit naar 2024. Pijnacker-Nootdorp.tv sprak met de fractievoorzitter Janno Meijer en andere leden van de partij over wat er op de agenda staat voor 2024.

Prestaties afgelopen jaar
De CDA-fractie is om te beginnen erg trots op dat Pijnacker-Nootdorp een hospice krijgt in Koningshof en dat het Hospice Koningshove al in voorjaar 2025 in gebruik kan worden genomen. Raadslid Monique de Veld voegt toe: “Het is fantastisch als dergelijke initiatieven uit de samenleving komen.” Ook is het CDA verheugd dat het speerpunt om een multifunctionele ontmoetingsruimte in Nootdorp te realiseren, een feit is geworden doordat de SWOP in de Sint Jozefschool drie lokalen inricht als een gezellige huiskamer, een beweegruimte en een keuken.

Handhaving
Ook de CDA-inzet op het inlopen van de achterstand met handhavingsmeldingen wordt benoemd. Fractievoorzitter Janno Meijer vertelt: “Door onze inzet worden momenteel 119 niet opgepakte meldingen en 45 handhavingsdossiers in behandeling genomen.”

Wat wil de partij in 2024?
Belangrijk voor 2024 zijn voor het CDA de realisatie van flexwoningen in het Dwarskade-gebied: “Nu het afvalbrengstation in Nootdorp is gesaneerd, is dat een mooie plek om jonge mensen die een start willen maken op de woningmarkt op korte termijn aan een woning te helpen”, Aldus Meijer

Ook wil het CDA dat er goed gekeken blijft worden naar de woonwensen van senioren. Volgens Monique de Veld zou dat bijvoorbeeld op de locatie Sytwinde kunnen met gemeenschappelijke ruimte(s) voor ontmoeting.

Kees van den Berg, het CDA-raadslid dat zich vooral met ruimtelijke onderwerpen bezig houdt, wil graag dat het college doorpakt op het dossier Verlengde Komkommerweg: “Dat is ontzettend belangrijk voor de ontsluiting van het glastuinbouwgebied aan de Hoefslag en komt de verkeersveiligheid aan de Noordeindseweg en de Rijskade ontzettend ten goede.”

Best luisterende partij
Meijer: “Maar misschien nog wel het belangrijkste is dat we ook in 2024 de best luisterende partij van Pijnacker-Nootdorp blijven.” Hij refereert daarmee aan de CDA-inzet rondom de (illegale) bomenkap in Nootdorp, de verbetering van het strooibeleid en de fietsenstalling bij metrostation Pijnacker-Zuid.

Sociaal-cultureel centrum
“Eigenlijk willen we dolgraag doorpakken met het sociaal-cultureel centrum in Pijnacker. Dat is ontzettend belangrijk voor het ‘samen’-gevoel en de aansprekendheid van Pijnacker-Centrum”, aldus Meijer.

Aansluiting met omliggende gemeenten
Verder zet het CDA in op realisatie van de langverwachte mountainbikeroute waarmee Pijnacker-Nootdorp aansluiting vindt op omliggende gemeenten Zoetermeer en Lansingerland. Dit jaar behandelt de gemeenteraad het Omgevingsprogramma groen, daar zou dat goed in passen, vindt Meijer: “Dat helpt om sporten in de buitenlucht te stimuleren.” De Veld zal zich blijven inzetten voor ontmoeten in de gemeente. “Ook gaat onze aandacht uit naar jongeren; zij hebben aangegeven dat ze graag overdekte plekken willen.”

Energie en verkeer
Maar het CDA is nog niet klaar. ‘We willen ons ook inzetten om een extra stapje te zetten met de energiesubsidie’, aldus Van den Berg. “We hebben in onze gemeente op dit moment vrij strenge regels voor die subsidies. En dit jaar krijgen we ook het verkeerscirculatieplan.” Daarbij wil het CDA inzetten op de verkeersveiligheid en de doorstroming voor zowel de auto als de fiets. Wat Van den Berg betreft moet de S-bocht in Delfgauw na al die jaren aangepakt worden. “Bovenal is het zaak dat het beheer van onze bestaande wegen en (fiets)paden op orde is.”