Nieuwe koers voor cultuur in Leidschendam-Voorburg: Toegankelijk en Aantrekkelijk voor Meer Inwoners

Nieuwe koers voor cultuur in Leidschendam-Voorburg: Toegankelijk en Aantrekkelijk voor Meer Inwoners

Donderdag 7 maart heeft het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg een nieuwe koers voor cultuur aangekondigd, gericht op het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van kunst en cultuur voor alle inwoners. De koers, gebaseerd op een recente koersnotitie, streeft naar een culturele basis voor de jeugd en een betere zichtbaarheid, spreiding en kwaliteit van culturele activiteiten.

Vier pijlers
De gemeente erkent het rijke culturele leven van Leidschendam-Voorburg, maar benadrukt dat niet alle inwoners de weg weten te vinden naar culturele activiteiten. Om hier verandering in te brengen, zal de nieuwe cultuurvisie stevig worden gericht op vier pijlers: toegang voor iedereen, zichtbaarheid verbeteren, betere spreiding en nabijheid, en behoud en versterking van kwaliteit.

Mogelijkheid voor ieder kind
Wethouder Marcel Belt benadrukt het belang van kunst en cultuur voor de maatschappij en persoonlijke ontwikkeling. Hij stelt dat de nieuwe koers ervoor zal zorgen dat elk kind in de gemeente de mogelijkheid krijgt om kunst en cultuur te ervaren en talenten te ontdekken.

Cultuurmakelaar
Een belangrijk onderdeel van de nieuwe koers is de actievere rol van de gemeente, die subsidies gerichter zal inzetten en afspraken zal maken met culturele partners om de gestelde doelen te bereiken. Als aanjager van het beleid wordt een ‘cultuurmakelaar’ aangesteld, die als gids en verbinder zal fungeren tussen lokale culturele instellingen, verenigingen en erfgoedpartners.

Nu aan de gemeenteraad
De koersvisie is nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die wordt uitgenodigd om in gesprek te gaan over de koers en eventuele wensen en suggesties kenbaar te maken. Ook inwoners, ondernemers en organisaties worden betrokken bij het opstellen van de nieuwe cultuurvisie, die nog voor de zomer aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.