Besluitvorming Beheerplan Sportvelden 2024-2027 tijdens raadsvergadering

Besluitvorming Beheerplan Sportvelden 2024-2027 tijdens raadsvergadering

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van de gemeente Pijnacker-Nootdorp op donderdag 14 maart is onder andere het Beheerplan Sportvelden 2024-2027 besproken uit de portefeuille van wethouder Peter Hennevanger. In het Beheerplan Sportvelden 2024-2027 wordt het benodigde beheer en onderhoud voor de (openbare) sportvelden in de gemeente Pijnacker-Nootdorp beschreven. De doelstelling hiervan is het op een duurzame en efficiënte wijze beheren van de sportvelden.

Beheer
Met het vaststellen van dit beheerplan wordt er voor gezorgd dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om het beheer van de sportvelden en daarbij horende omgeving adequaat uit te kunnen voeren tegen verantwoorde kosten.

Planning
Er waren nog wat vragen over de planning, of die gehaald zou worden. Het gaat dan met name over veld 4 van de Groene Wijdte en het 1e veld van Hockeyclub Pijnacker. Het plan is om zo spoedig mogelijk te beginnen.

Akkoord
Ook werd er gevraagd naar de stijgende kosten. Die hebben te maken met een extra kunstgrasveld en een extra hockeyveld, waardoor er meer te beheren en te onderhouden is. Alle partijen zijn echter akkoord, dus kan het beheerplan direct als hamerstuk naar de besluitvorming.